The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Ochrony dla Dzieci i Starców

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Ochronie dla Dzieci i Starców z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11, działającej przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Halpern Wolf /kurator-zam. Wyszyńskiego 16/, 2/ Ajzensztok Lejb /zam. Podzamcze 10/, 3/ Eiger Basia /zam. Szeroka 40/, 4/ Felman Szloma /zam. Lubartowska 50/, 5/ Kuperberg Chana /zam. Zamojska 27/, 6/ Stolik Chaja Ruchla /zam. Staszica 12/, 7/ Szpiro Zanwel /zam. Cyrulicza 4/, 8/ Taubenfeld Hena /zam. Grodzka 11/, 9/ Tuchman Szymon Ezra /zam. Lubartowska 34/, 10/ Wolman Szmul Hersz /zam. Cyrulicza 2/, 11/ Zajfsztajn Chaim /zam. Narutowicza 20/ oraz 12/ Zylbersztajn Abram /zam. Szeroka 6/. Oddział dla starców zlokalizowany był przy ulicy Rynek 8.