HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista hospitalizowanych osób w Szpitalu Żydowskim - kwiecień

W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 hospitalizowane były osoby z różnych części Generalnego Gubernatorstwa, obszarów włączonych do Rzeszy, a nawet Rzeszy, które trafiły do Lublina w wyniku przesiedleń. Część osób hospitalizowanych stanowili uchodźcy. Koszta związane z leczeniem ponosił lubelski Judenrat. W kwietniu Szpital Żydowski zarządał od Rady zwrot kosztów hospitalizacji za następujących pacjentów: 1/ Bandas Chana /Lublin/, 2/ Barschak Selma /Szczecin/, 3/ Beatus Maria /Łódź/, 4/ Bloch Ewa /Szczecin/, 5/ Blumensztok Mariem /Lublin/, 6/ Brajter Chaim /Lublin/, 7/ Brondwajs Rojza /Ostrów/, 8/ Brzeziński Lejba /Łódź/, 9/ Drezdner Filipina /Szczecin/, 10/ Drezdner Henrieta /Szczecin/, 11/ Engel Zofia /Szczecin/, 12/ Garbarski Bernard /Szczecin/, 13/ Gerling Gustaw /Szczecin/, 14/ Gerszenbaum Izaak /Lublin/, 15/ Gersztenbrot Paltyel /Łódź/, 16/ Gilczyński Eliasz, 17/ Goldak Ita /Lublin/, 18/ Goldfinger Srul Icek /Lublin/, 19/ Goldszlak Bajla /Łódź/, 20/ Goldszmidt Elsa /Szczecin/, 21/ Grinsztajn Ita /Lublin/, 22/ Gruno Anna /Szczecin/, 23/ Gruszka Majer /Łódź/, 24/ Grynberg Gerszon /Kazimierz/, 25/ Gutsztadt Mieczysław /Kalisz/, 26/ Gutsztajn Zurach /Lublin/, 27/ Handelsman Wigdor /Lublin/, 28/ Handelsohn Marthin /Szczecin/, 29/ Heynsen Sigfried /Szczecin/, 30/ Hirschel Izaak /Poznań/, 31/ Josephson Izydor /Szczecin/, 32/ Kariel Helena /Szczecin/, 33/ Kełbik Blima /Łódź/, 34/ Kenigsberger Frida /Szczecin/, 35/ Kestenbaum Aba /Frampol/, 36/ Kohnke Rosa /Szczecin/, 37/ Kuperwaser Łaja /Lublin/, 38/ Lewkowicz Frajda /Łódź/, 39/ Liberman Izaak /Łódź/, 40/ Lieder Josef /Szczecin/, 41/ Löske Joachim /Szczecin/, 42/ Löwinger Marthin /Szczecin/, 43/ Meer Ida /Szczecin/, 44/ Menderhauser Emil /Szczecin/, 45/ Milewski Hersz /Łódź/, 46/ Moszkowicz Dora /Sieradz/, 47/ Natanson Paue /Szczecin/, 48/ Neuman Martha /Szczecin/, 49/ Östreicher Herman /Szczecin/, 50/ Östreicher Jenny /Szczecin/, 51/ Puterman Dina /Lublin/, 52/ Rajch Sala /Kalisz/, 53/ Reisner Margeritha /Szczecin/, 54/ Ris Estera /Łódź/, 55/ Rochman Berek /Garwolin/, 56/ Rosenberg Elisa /Szczecin/, 57/ Rubinson Aron /Lublin/, 58/ Rubinsztajn Pinches /Będzin/, 59/ Rubinsztajn Zyskind /Lublin/, 60/ Salinger Rudolf /Poznań/, 61/ Schlesinger Filip /Stanisławów/, 62/ Schönhof Hugo /Wiedeń/, 63/ Schragenheim Robert /Szczecin/, 64/ Schwarzweis Esta /Szczecin/, 65/ Skowronek Froim, 66/ Sosnowska Brandla /Łódź/, 67/ Staruch Froim /Kalisz/, 68/ Szofer Szloma /Uchanie/, 69/ Szpirer Josef /Piaski/, 70/ Szteinhard Max /Szczecin/, 71/ Szwarcberg Jenta /Puławy/, 72/ Szyldkraut Golda /Dęblin/, 73/ Szynkman Krajndla /Kalisz/, 74/ Teper Dina /Włodawa/, 75/ Trope Lejba /Solec/, 76/ Wajnbaum Kelman Icek /Lublin/, 77/ Wajntraub Estera /Lublin/, 78/ Waks Icek /Turobin/, 79/ Wald Metia /Szczecin/, 80/ Wechter Zanwel /Turobin/, 81/ Wolfrom Golda /Opole/, 82/ Wolsztein Maria /Szczecin/, 83/ Zajdenman Fajga /Łódź/, 84/ Zajdensznir Pesa /Lublin/, 85/ Zajfe Ruchla /Kalisz/, 86/ Zalcberg Moszek Mordko /Kurów/, 87/ Zandberg Zelda /Lublin/, 88/ Zandel Rachela /Poznań/, 89/ Zeidler Erich /Szczecin/, 90/ Zewin Pahla /Poznań/, 91/ Zichter Ber /Lublin/ oraz 92/ Zuman Jankiel /Złoczew/.

Indirectly related persons

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event