The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Likwidacja Wydziału Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom

W ramach reorganizacji Judenratu, Prezydium zlikwidowało powołany w lutym br. Wydział Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom. Archiwum Wydziału i działającego w jego ramach Działu Informacyjnego zostało przekazane do Wydziału Rejestracyjno-Meldunkowego, zaś lokal przy ul. Lubartowskiej 2 Komisji Ekspedycyjnej działającej w ramach Wydziału Pomocy dla Pracujących w Obozach Zamiejscowych:

W ramach przeprowadzonej przez Prezydium Rady w sierpniu br. reorganizacji aparatu gminnego uległa likwidacji, istniejąca od końca lutego br. Komisja Pomocy jeńcom woj. i wysiedleńcom, która w międzyczasie działalność swoją zakończyła. Agendy zorganizowanego przez Komisję Działu Informacyjnego oraz jej archiwum przekazane zostały Działowi Rejestracyjno-meldunkowemu, lokal zaś przy ul. Lubartowskiej 2 przydzielony został Sekcji Ekspedycyjnej Komisji Pomocy dla pracujących w Obozach Zamiejscowych [...].