The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Likwidacja Ochronki żydowskiej

Niemcy przeprowadzili akcję likwidacyjną "Ochronki" przy ul. Grodzkiej 11, z której zamordowano na Tatarach 108 dzieci w wieku między 2-8 lat oraz kilka opiekunek. Rachmil Gartenkraut w złożonej relacji wymienił opiekunkę Hankę (Chana) Kuperberg, zaś Hersz Feldman jako przełożoną sierocińca wskazał niejaką Rechtman. W akcji oprócz SS-manów, brali udział funkcjonariusze oddziałów pomocniczych z Trawnik oraz Żydowskiej Służby Porządkowej. Informacje o tym wydarzeniu znalazły się również w Archiwum Ringelbluma:

[...] We wtorek, dnia 24 marca zostały wszystkie sieroty /ponad 100 dzieci/ z gminnego domu sierot załadowane na auta ciężarowe, wywiezione za miasto, zabite i pogrzebane we wspólnym grobie. W ten sposób został również "zlikwidowany" Dom Starców /70 pensjonariuszy/ [...].

Related persons

Participants

Related articles

Videos

Oral histories

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event