HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Łapanka w dzielnicy żydowskiej - 13 - 14 sierpnia

Na zarządzenie Dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnika, 73 Batalion Policji Porządkowej przeprowadził w lubelskiej dzielnicy żydowskiej łapankę, w trakcie której schwytano 1417 mężczyzn-Żydów, którzy następnie wysłani zostali do obozu pracy w Bełżcu oraz jego filii w Cieszanowie, Lipsku i Płazowie. Tej samej nocy łapanki zostały przeprowadzone przez 104 Batalion Policji Porządkowej w powiatach biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim oraz zamojskim. Do obozów trafili łącznie około 5500 Żydów - często byli to starcy, kaleki oraz dzieci.