HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 4 października

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Mojżesz Milo, lat 21 /zam. Zamość/. Pochowany został w Bełżcu. W obozie pracy w Dzikowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Bornsztajn Alter /zam. we Włoszczowa/ oraz 2/ Krakowski Uszer /zam. PiotrkówTrybunalski/, gdzie zostali pochowani. W obozie pracy w Płazowie zmarł Icek Fiszbaum, lat 30 /zam. w Sobienie-Jeziory/. Pochowany został w Tomaszowie Lubelskim. W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 zmarł przywieziony z obozu pracy w Cieszanowie Chaim Hechtman, lat 49 /zam. Ruska 27/. Pochowany został w Lublinie.