HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 30 września

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Szyja Ausgang /zam. Warszawa/, zaś w obozie pracy w Płazowie zmarł Icko Kantor, lat 20 /zam. Warszawa/. Pochowani zostali w Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Cieszanowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Blat Mojsze, lat 37 /zam. w Ulanów/ oraz  2/ Blumsztajn Abram, lat 32 /zam. Piotrków Trybunalski/. Pochowani zostali w Cieszanowie. W szpitalu w Tomaszowie Lubelskim zmarli następujący Żydzi: 1/ Guterman Zysie, lat 20 /zam. Aleksandrów/ oraz 2/ Rubinsztajn Szulim, lat 20 /zam. Warszawa/, gdzie zostali pochowani.