HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 23 października

W obozie pracy Bełżec-Młyn zmarł Welweł Friedrich /zam. Grodzisk Mazowiecki/. Pochowany został w Bełżcu. W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 zmarli następujący Żydzi: 1/ Binem Łotka, lat 55 /zam. Kowalska 14/ oraz 2/ przywieziony z obozu pracy w Płazowie Goldwasser Majer, lat 19 /zam. Aleksandrów Łódzki/. Pochowany został w Lublinie.