The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 2 października

W obozie pracy w Dzikowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Bronsztajn, lat 20 /zam. we Włoszczowa/, 2/ Markus Tojwel /zam. Lublin/ oraz 3/ Szyldkrot Boruch, lat 54 /zam. Lublin/. Pochowani zostali w Dzikowie. W Szpitalu Żydowskim przy ul. Lubartowskiej 53 zmarł przywieziony z obozu pracy w Bełżcu Cudyk Wolf Rosental, lat 24 /zam. Szewska 3/. Pochowany został w Lublinie. W nieustalonym obozie pracy planu "Otto" zmarli następujący Żydzi: 1/ Lewin Majer, lat 52 /zam. Kock/ oraz 2/ Sztajnkrycer Izrael, lat 32 /zam. Kraśnik/.