HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 13 października

W obozie pracy w Bełżcu zmarł Lejb Borensztajn, lat 42 /zam. Łęczna/. Pochowany został Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Cieszanowie zmarł Mendel Szejwach /zam. Parczew/, gdzie został pochowany. W obozie pracy w Płazowie zmarł Moszek Hersz Ryba, lat 18 /zam. Pilawa/. Pochowany został w Tomaszowie Lubelskim. W Szpitalu Żydowskim w Zamościu zmarł przywieziony z jednego z obozów pracy planu "Otto" Chaim Alter Kars, lat 43 /zam. Lublin/, gdzie został pochowany.