HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Informacja o śmierci robotników żydowskich - 10 października

W izbie chorych obozu pracy w Bełżcu zmarł Joel Lejbowicz, lat 25 /zam. Lublin/. Pochowany został w Tomaszowie Lubelskim. W obozie pracy w Dzikowie zmarli następujący Żydzi: 1/ Kochen Szyja, lat 40 /zam. Chełm/ oraz 2/ Szperling Jankiel, lat 53 /zam. Opatów/, gdzie zostali pochowani.