The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Atak na funkcjonariuszy Straży Kwarantannowej

Grupowy Straży Kwarantannowej Michał Rundberg, złożył doniesienie na negatywne zachowanie więźniów, którzy rzucali w funkcjonariuszy Straży kamieniami i cegłami. Rundberg tej nocy pełnił straż przy budynku poddanym kwarantannie, zlokalizowanym przy ul. Krawieckiej 47. W budynku naprzeciwko znajdowało się więzienie:

Dom ten [Krawiecka 47 - J. Ch.] stoi naprzeciw więzienia. Służbowi, którzy stoją na nocnych dyżurach są narażeni gdyż zrzucają na nich z więzienia kamienie i cegły i muszą się chować we wnętrzu sieni lub po innych bramach i nie mogą wykonywać służby należycie. Tej nocy od godz. 23 do 4 nad ranem trwała ta kanonada, co ja osobiście sprawdziłem.