The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Apel o poddanie się szczepieniom

Judenrat wezwał ludność żydowską do poddanie się szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym, co miało na celu ograniczenie zachorowań; w tym czasie w getcie na Podzamczu epidemia tyfusu zbierała coraz większe żniwo. Szczepienia były przeprowadzane w siedzibie Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego przy ul. Królewskiej 15, a wobec uchylających się miały być zastosowane sankcje.