The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Akcja zaopatrzenia w żywność rodzin poddanych kwarantannie

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, podjął akcję mającą na celu aprowizację w żywność tych rodzin, które znalazły się w domach poddanych kwarantannie, a tym samym nie miały możliwości ich opuszczania; w akcję pomocy miały zostać zaangażowane młode kobiety, których nabór odbywał się w tymczasowej siedzibie Wydziału przy ul. Lubartowskiej 10:

Kwarantanna, zarządzona dla szeregu domów w dzielnicy żydowskiej w związku z wypadkami tyfusu, uniemożliwia mieszkańcom tych domów opuszczenie ich przez czas dłuższy, a tym samym zaopatrywanie się w niezbędne artykuły żywnościowe.

Celem niesienia pomocy osobom, przebywającym w domach zamkniętych i pośredniczenia w dostarczaniu im żywności organizuje się specjalny zespół, złożony z chętnych do pracy społecznej kobiet. Zespół ten współpracować będzie ściśle z Wydziałem Zdrowia, który podjął starania, ażeby wykonywujące te czynności kobiety miały ułatwione zadanie.

Zapisy kobiet przyjmuje Wydział Zdrowia w tymczasowej swej siedzibie przy ul. Lubartowskiej 10 dzisiaj do godz. 15-ej [...].