Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Współpraca

Przy tworzeniu portalu współpracowali:

 • Prof. Jan Adamowski
 • Tomasz Bogowski
 • Anna Fedak
 • Ilona Gumowska
 • Ewa Grochowska
 • Emilia Kalwińska
 • Monika Koziołek
 • Karolina Kryczka
 • dr inż. Mieczysław Kseniak
 • Agnieszka Ławicka
 • Justyna Maciejewska
 • Dominika Majuk
 • Florentyna Nastaj
 • Paweł Onochin
 • Prof. Halina Pelc
 • Magdalena Połoncarz
 • Kamil Pręciuk
 • Marcin Skrzypek
 • Agnieszka Szczur
 • Monika Śliwińska
 • Magdalena Wójtowicz
 • Joanna Zętar

Dziękujemy również Stowarzyszeniu Twórców Ludowych za udostępnienie kwartalnika „Twórczość Ludowa” oraz Muzeum Wsi Lubelskiej za możliwość wykonania fotografii na terenie muzeum.