Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

„Twórczość Ludowa”

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w Ośrodku „Brama Grodzka – Tetar NN” zdigitalizowano i udostępniono w wersji elektronicznej kwartalnik „Twórczość Ludowa”. Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 roku półrocznika Biuletyn Informacyjny.

„Twórczość Ludowa” jest pismem popularnonaukowym adresowanym do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego, studentów, pracowników naukowo-badawczych uczelni i instytucji kultury. Jest jedynym istniejącym pismem o zasięgu ogólnokrajowym w całości poświęconym zagadnieniom współczesnej twórczości i kultury ludowej.