Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Linki

Czesław Maj. Artysta ludowy, poeta i pisarz – http://czeslawmaj.pl

Gwary polskie. Przewodnik multimedialny – http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl

Kultura Ludowa. Sztuka, folklor, literatura ludowa w Polsce – http://www.kulturaludowa.pl

Muzeum Wsi Lubelskiej – http://www.skansen.lublin.pl

Polski Instytut Antropologii – http://pia.org.pl/22-cyfrowa-etnografia

Stowarzyszenie Twórców Ludowych – http://www.zgstl.pl