Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Artykuły

W tym miejscu będziemy publikowali artykuły o zagadnieniach etnograficznych naszego regionu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą ludową Lubelszczyzny do nadsyłania swoich tekstów.

ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zapraszamy do lektury artykułów autorstwa Macieja Sztorca, które ukazały się w czasopiśmie folkowym "Gadki z Chatki". Za zgodą reakcji teksty dostępne są na łamach portalu Etnografia Lubelszczyzny.

  1. Dawne wierzenia demoniczne na Lubelszczyźnie
  2. Jak chorobę "zaszeptać", czyli magiczne rytuały w medycynie ludowej
  3. O dawnych wierzeniach, obyczajach i obrzędach z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym związanych
  4. Gdzie diabeł po polu ogonem zamiatał

Gromnica jest jak człowiek - artykuł Eweliny Lemieszek powstały na bazie rozmowy z Tadeuszem Małyszą - mieszkańcem wsi Bukowa w gmnie Biłgoraj, który zajmuje się ręcznym wyrobem gromnic. "Wyrobu gromnic nauczył się od dziadka. Jako mały chłopiec asystował przy toczeniu świec z pszczelego wosku. Kiedyś zebrał okruchy jeszcze ciepłej masy i zrobił swoją pierwszą świecę. To było coś niezwykłego".

Barwy Wielkanocy - z artykułu dowiadujemy się m.in. na czym polega technika batikowa zdobiebnia pisanek, w jaki sposób uzyskiwano naturalne barwniki do barwienia jaj, jakię są tradycujne wzory zdobiące pisanki z okolic Biłgoraja. Tekst autorstwa Eweliny Lemieszek powstal dzięki rozmowie z panią Katarzyną Zygmunt - twórczynią ludową z Korytkowa Duzego koło Biłgoraja.