Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Teatr NN
Staże, praktyki, wolontariat w Ośrodku

Staże, praktyki, wolontariat w Ośrodku

Poprzez program "Szlifujemy Diamenty " Ośrodek stwarza możliwość wszystkim chętnym do odbycia staży, praktyk studenckich czy też podjęcia współpracy na zasadzie wolontariatu. Jest to program dla tych, którzy chcą zaangażować się w wybrane projekty Ośrodka, by dzięki nim rozwinąć konkretne umiejętności i zdobyć doświadczenie pracy w dziedzinie kultury.

Czytaj więcej

Wolontariat europejski (EVS) w Ośrodku

Wolontariat europejski (EVS) w Ośrodku

Program European Voluntary Service (EVS) umożliwia chętnym osobom spoza granic Polski odbycie wolontariatu w Ośrodku. Młodzi ludzie mają szansę zaangażować się w aktualnie realizowane projekty oraz możliwość uzyskania wsparcia w realizacji ich własnych inicjatyw. Program EVS finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież i Erasmus +.

Czytaj więcej