Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Teatr NN
Projekt "Dobry początek"

Projekt "Dobry początek"

Podsumowanie projektu "Dobry początek" czyli diagnoza, od czego zależy jakość studenckich praktyk i staży w miejskich instytucjach kultury? Co możemy zrobić, aby praktyki studenckie były bardziej pożyteczne i przynosiły więcej korzyści wszystkim zainteresowanym: studiującym, uczelniom, instytucjom kultury i społeczeństwu...

Czytaj więcej

Jak zacząć praktyki, staż lub wolontariat w Ośrodku?

Jak zacząć praktyki, staż lub wolontariat w Ośrodku?

Przygotowujemy się do nowego programu "Dobry początek" dającego możliwość odbycia u nas staży, praktyk studenckich czy też współpracy na zasadzie wolontariatu. Jest to program dla tych, którzy chcą zaangażować się w wybrane projekty Ośrodka, by dzięki nim rozwinąć konkretne umiejętności i zdobyć doświadczenie pracy w dziedzinie kultury na "dobry początek" przyszłej kariery zawodowej.

Czytaj więcej

Wolontariat europejski (EVS) w Ośrodku

Wolontariat europejski (EVS) w Ośrodku

Program European Voluntary Service (EVS) umożliwia chętnym osobom spoza granic Polski odbycie wolontariatu w Ośrodku. Młodzi ludzie mają szansę zaangażować się w aktualnie realizowane projekty oraz możliwość uzyskania wsparcia w realizacji ich własnych inicjatyw. Program EVS finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież i Erasmus +.

Czytaj więcej

Okiem pracodawcy

Okiem pracodawcy

Czym się różnią od siebie praktyki, staże i wolontariat? Konkurencyjność różnych form współpracy zawodowej z perspektywy instytucji kultury

Czytaj więcej