Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Teatr NN

Sieciowanie danych - projekt międzykierunkowy

Sieciowanie danych - projekt międzykierunkowy

Okres / kierunek / opiekun / zadania
Poniższy film jest przykładem projektu międzystażowego, który był możliwy do realizacji dzięki współpracy studentek dwóch kierunków w okresie kwiecień-maj 2021. Do jego realizacji potrzebne były kompetencje związane z architekturą krajobrazu (wiedza, zdolności plastyczne) oraz produkcją filmową (zdjęcia, montaż).

Staże odbywały się pod opieką Marcina Skrzypka w ramach Forum Kultury Przestrzeni (edukacja krajobrazowa), pomysłodawcy filmu, we współpracy z dr. Janem Kamińskim z architektury krajobrazu KUL. W projekcie udział wzięły:

Kinga Gawin (architektura krajobrazu KUL)
Kinga Stebelska (architektura krajobrazu KUL)
Manuela Kiszka (architektura krajobrazu KUL)
Kinga Kowieska (architektura krajobrazu KUL)
Julia Dynkiewicz (produkcja medialna UMCS)
Cel społeczny / korzyści
Film zwraca uwagę na problem szpecenia krajobrazu i marnowania publicznych pieniędzy poprzez instalację w naszym otoczeniu niepotrzebnych barierek, które przed niczym nie chronią, nie pełnią żadnej funkcji.

Dzięki synergicznemu charakterowi tego projektu biorące w nim udział studentki miały okazję do twórczej, interdyscyplinarnej współpracy, która przyniosła wymierny rezultat.

Dokumentacja: