Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Teatr NN

Wrzesień


9 września - Śmierć Józefa Czechowicza

9 września jest dniem tragicznej śmierci lubelskiego poety Józefa Czechowicza. Tego dnia spotykamy się pod pomnikiem poety (na Placu Czechowicza) i czytamy jego wiersze. W działaniu uczestniczy zaproszona młodzież i mieszkańcy. Czytający otrzymują okolicznościowy druk. Rocznica śmierci Czechowicza →

 

29 września - Misterium Dzwonu

Misterium jest upamiętnieniem patrona Lublina - Michała Archanioła. Kościół farny pod wezwaniem św. Michała stał na dzisiejszym Placu po Farze. Dzwon św. Michała jest jedym z nielicznych elementów oryginalnego kościoła, który ocalał i znajduje się obecnie na Wieży Trynitarskiej. Na pamiątkę ożywienia dzwonu przez nadanie mu w 2001 roku nowego serca w samo południe mieszkańcy Lublina są zaproszeni do przyjścia na Wieżę Trynitarską, by własnoręcznie poruszyć dzwon. Misterium Dzwonu →

Marzec


15 marca - Urodziny Józefa Czechowicza

Spotkanie odbywa sie w rocznicę urodzin wybitnego lubelskiego poety - Józefa Czechowicza (15.03). Podczas wydarzenia odczytywany jest przez zaproszonych gości i publiczność Poemat o mieście Lublinie. Na pamiatkę uczestnicy otrzymują unikatowy tomik Poematu wykonany ręcznie techniką typograficzną. Urodziny Czechowicza →

 

16 marca - Misterium Światła i Ciemności

16 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Tego dnia upamiętniamy ofiary Zagłady. Wieczorem w Bramie Grodzkiej młodzież szkolna oraz wszyscy chętni odczytują nazwiska mieszkańców getta, a następnie na terenie byłej dzielnicy żydowskiej gaśnie światło. W ciemności świeci tylko Lampa Pamięci – ostatnia lampa z miasta żydowskiego. Na Starym Mieście, w dawnej dzielnicy chrześcijańskiej, światło wciąż się pali. Po przeciwnych stronach Bramy powstają symboliczne przestrzenie – Światła i Ciemności. Misterium Światła i Ciemności →

 

24 marca - Upamiętnienie likwidacji ochronki przy Grodzkiej 11

Podczas likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku, ponad sto dzieci oraz ich trzy opiekunki z ochronki żydowskiej przy ulicy Grodzkiej 11 wywieziono za miasto i rozstrzelano. Organizowany co roku Marsz jest formą upamiętnienia likwidacji ochronki. Spotykamy się przed budynkiem, w którym znajdował się sierociniec, aby przejść na miejsce egzekucji, w dzisiejszej dzielnicy Tatary. Upamiętnienie likwidacji ochronki →

Kwiecień

8 kwietnia - Urodziny Sztukmistrza

Wydarzenie na cześć najsłynniejszego lublinianina na świecie. Odznaczony nagrodą Nobla I. B. Singer uczynił Jaszę Mazura, czyli Sztukmistrza z Lublina znanym na cały świat Magikiem. W rocznicę urodzin Jaszy czytamy fragmenty Sztukmistrza z Lublina, wznosimy toast i świętujemy wykreowanie tej barwnej postaci. Urodziny Sztukmistrza →

 

19 kwietnia - Listy do Henia

Celem działania jest zaproszenie mieszkańców miasta, a w szczególności uczniów lubelskich szkół, do osobistej refleksji nad historią zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego dziecka. W tym dniu lublinianie mogą wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego – żydowskiego chłopca, który zginął w czasie wojny w Lublinie. Zachowało się kilkanaście przedwojennych fotografii, na których widzimy Henia w codziennych sytuacjach. Jego historia urywa się na ostatnim zdjęciu, zrobionym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64. Co roku w tym miejscu ustawiamy skrzynkę pocztową. Po wysłaniu listów uczestnicy odwiedzają miejsca związane z życiem Henia. Listy do Henia →

Maj

Ostatni tydzień maja - Miasto poezji

Festiwal Miasto Poezji istnieje od 2008 roku. To dziesiątki spotkań z poetami w Bramie Grodzkiej, w Domu Słów oraz na uniwersytetach, w szkołach, bibliotekach, domach kultury, domach pomocy społecznej, świątyniach, kawiarniach, w otwartych przestrzeniach miasta, podwórkach. Takie spotkania odbywają się również z poetami w mieszkaniach prywatnych (Mieszkania Poezji). Prowadzone są różnorodne działania społeczno - ­artystyczne popularyzujące poezję. Festiwal Miasto poezji →

Lipiec

Lipiec - Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza

Od wielu lat, zawsze w lipcu, przy pierwszej pełni księżyca miłośnicy poezji Józefa Czechowicza wyruszają trasą jego Poematu o mieście Lublinie. Przewodnikiem po nocnym Lublinie śladami miejsc, które były dla Czechowicza szczególnie bliskie jest bohater Poematu - tajemniczy Wędrowiec. Przybywa on do rodzinnego miasta tylko raz w roku właśnie w tą lipcową noc, kiedy księżyc jest w pełni.  W każdym z miejsc opisanych w Poemacie uczestnicy speceru zatrzymują się i wspólnie czytają związany z nim tekst. Stało się tradycją, że Spacer z Czechowieczem rozpoczyna się o godz. 19:00 na północny stoku rzeki Czechówki przy wejściu na wiadukt Poniatowskiego. Spacer trasą Poematu

 

Lipiec - Festiwal Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka

Interdyscyplinarny projekt edukacji kulturalnej skierowany do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych zainteresowanych promocją lokalnego dziedzictwa. Inspiracją dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty I. B. Singera osadzona w wielokulturowej scenerii miasteczek Lubelszczyzny. Efektem finalnym projektu jest wielodniowy międzynarodowy festiwal realizowany we współpracujących w projekcie miejscowościach. I edycja projektu miała miejsce w 2011 roku, a w jego ostatniej V edycji (2015) wzięły udział: Biłgoraj, Bychawa, Józefów Biłgorajski, Kock, Krasnobród, Kraśnik, Szczebrzeszyn i Tyszowce. Festiwal Śladami Singera →

 

Lipiec - Wagon Lublin

Co pięć lat, w rocznicę Lubelskiego Lipca 1982 organizujemy akcję artystyczno- edukacyjną Wagon.lublin.pl. Wyruszamy w podróż wagonem kolejowym z Lublina, przez stacje w wybranych miastach, aż do Gdańska. Nieodłącznym elementem tych działań jest zadawane spotkanym ludziom pytanie: Czym dla Ciebie jest wolność? Symbol akcji związany jest ze strajkiem lubelskich kolejarzy - kulminacyjnym momentem lipcowych protestów 1980 roku. Pierwsza edycja akcji odbyła się w 2005 roku. Wagon Lublin →

Czerwiec


2 czerwca - Pożar miasta Lublina

Rocznica pożaru miasta Lublina z 1719 roku. Tego dnia na Starym Mieście odbywa się happening, będący przypomnieniem procesji dominikańskiej, która w 1719 roku ocaliła miasto z pożaru. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Lublina. Rocznica ocalenia Lublina z pożaru →

 

4 czerwca - Urny Wolności

Co 5 lat przypominamy o wolności poprzez działania edukacyjne na Placu Litewskim, obejmujące instalację 170 urn wyborczych. Każda z urn jest symbolem przypominającym o przełomowych w historii Polski wyborach 4 czerwca 1989 roku. Wtedy też zachęcamy Polaków do pisania o ich "wymarzonej Polsce" za dwadzieścia lat. Urny Wolności →

 

Połowa czerwca - Festiwal Międzynarodowe Spotkania z Opowiadaczami Świata

Festiwal istnieje od 2012 roku i stanowi cykl corocznych prezentacji żywej tradycji opowiadania z różnych stron obszarów Europy i Świata. Dotychczas występowali na festiwalu wybitni opowiadacze z Włoch, Francji, Grecji, Ukrainy, Izraela, Maroka, Rosji i Polski, prezentując różnorodność zarówno klasycznych, jak też najnowszych form współczesnej opowieści autorskiej. Festiwal, którego artystyczną dyrektorką jest mieszkająca we Włoszech wybitna polska aktorka Ewa Benesz, ma poza artystycznym aspektem także długofalowy cel popularyzacji sztuki opowiadania historii. Festiwal Międzynarodowe Spotkania z Opowiadaczami Świata

 

Koniec czerwca - Festiwal Zaczarowany Lublin

Zaczarowany Lublin to jednodniowy festiwal, którego patronem jest Jasza Mazur, czyli Sztukmistrz z Lublina. W przestrzeni Starego Miasta - Trybunału i Placu po Farze prezentowane są dwie najważniejsze lubelskie legendy: legenda o Czarciej Łapie i legenda o śnie Leszka Czarnego. Przestrzeń Placu po Farze i przestrzeń Trybunału łączą się podziemnym przejściem, czyli Lubelską Trasą Podziemną, w której można spotkać przedziwne postaci bajkowego świata. Festiwal Zaczarowany Lublin →

Grudzień

13 grudnia - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Tego dnia zbieramy wspomnienia mieszkańców Lublina z tamtego okresu. Chcemy dotrzeć zarówno do osób związanych z ówczesną opozycją, do uczestników strajków w zakładach pracy, jak i do zwykłych ludzi, którzy wydarzenia stanu wojennego obserwowali z ulicy, czy z okien swoich domów. Wspomnieniom towarzyszą działania artystyczno-edukacyjne i wystawa Siła Wolnego Słowa w Domu Słów. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego →

 

Połowa grudnia - Jedna Brama Dwa Święta

Jedna Brama Dwa Święta to projekt o charakterze edukacyjno-artystycznym przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, odnoszący się do wielokulturowej historii Lublina. Główną osią tego działania sa dwa święta: żydowskie - Chanuka i chrześcijańskie Boże Narodzenie. Nawiazując do symboliki Bramy Grodzkiej jako miejsca spotkań tych dwóch religii chcemy pokazać, że te dwa święta przez stulecia łączyły ludzi. Jedna Brama Dwa Święta →