W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

Teatr NN

O projekcie

Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzystania drewna w budownictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było budulcem dominującym we wsiach, w miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich drewniana zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności publicznej, to jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej i środkowoeuropejskiej architekturze. Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charakterystycznych zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tzw. domy podcieniowe.

Z kolei Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłóconą zniszczeniami wojennymi, tradycją budowania w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość i trwałość form architektonicznych, jak również wysoko rozwinięte metody ochrony, dokumentacji i promocji drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz projekt o współpracę i wymianę doświadczeń.

Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość” miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny.

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rezultaty projektuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • udostępnienie w internecie inwentaryzacji najbardziej reprezentatywnych dla regionu lubelskiego zabytków architektury drewnianej,
  • wirtualne rekonstrukcje pięciu wybranych miasteczek Lubelszczyzny oraz makiety obrazujące drewnianą architekturę norweskiego miasteczka Larvik w trzech okresach historycznych,
  • multimedialny serwis internetowy dotyczący architektury drewnianej i metod jej konserwacji,
  • seminaria dla szkół i samorządowców dotyczące tradycyjnej architektury drewnianej Lubelszczyzny jako wartościowej części lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • mobilna wystawa dotycząca architektury drewnianej w Polsce i w Norwegii,
  • broszura edukcyjna i dwujęzyczna publikacja książkowa.

Okres realizacji projektuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

V 2014 – XII 2015

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lider projektuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest interdyscyplinarną samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie od 1998 roku na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Program ośrodka powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealnej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i artystycznej. Ważną cechą programu ośrodka jest używany w nim język sztuki i animacji społecznej.
http://teatrnn.pl/

PartnerzyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (NIKU) to niezależna instytucja typu non­profit zajmująca się dziedzictwem kulturowym w aspekcie ochrony i zrównoważonego zarządzania. Do głównych specjalizacji Instytutu należą: ochrona dzieł sztuki i zabytków architektury, archeologia, dziedzictwo kulturowe Dalekiej Północy oraz planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego w budownictwie obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów komercyjnych.
http://www.niku.no/

Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum) zostało założone w 1916 r. w celu ochrony i odnowy historycznych budynków w Larvik. Realizowane projekty: „Pałac Hrabiego”, projekt mający na celu renowację rezydencji drewnianej w Larvik, „Dziedzictwo Kulturowe Zachodniego Morza", „Dzieje Larviku", stały projekt realizowany przez Muzeum Larvik mający na celu badanie dziedzictwa kulturowego i historii w okresie duńskiego panowania w latach 1671-1805.
http://www.larvikmuseum.no/

 

 

>>> pełny opis realizacji projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

>>> realizatorzy i eksperci projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

>>> kalendarium projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

>>> teksty o projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

 

 

KontaktBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Koordynator: Tadeusz Przystojecki
e-mail: [email protected]
tel.: (+48) 81 53 258 67


Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
e-mail: [email protected]
tel. (+48) 81 532 58 67