W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

Teatr NN

Teksty o projekcie

MATERIAŁY PRASOWE

"Drewniany Skarb". Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN rusza z nowym projektem

Teatr NN zadba o drewniany skarb

"Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

Odkrywanie drewnianych skarbów woj. lubelskiego

Lubelskie skarby z drewna

Skarb zaklęty w drewnie

Norwegia: na tropie ognia

Teatr NN promuje drewnianą architekturę miasteczek

"Drewniany skarb". Warsztaty w Muzeum Wsi Lubelskiej

"Drewniany skarb". Warsztaty w Muzeum Wsi Lubelskiej

Meningsfull deling av immateriell kulturarv

"Drewniany skarb" - wystawa w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Tyszowce: Drewniane skarby w SCK

"Drewniany skarb", czyli jak ocalić zabytki Lubelszczyzny budowane z drewna

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN ratuje drewnianą architekturę

Drewniane skarby Lubelszczyzny

"Drewniany skarb". Jak ocalić zabytki?

WYSTAWA „DREWNIANY SKARB. CHRONIĄC DZIEDZICTWO KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ”

Wystawa „Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

Wystawa „Drewniany Skarb” na Zamku Lubelskim

21 grudnia - Lublin - 'Drewniany skarb' na Zamku

"Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

"Drewniany skarb". Polsko-norweskie dzieło rekonstrukcji

„Drewniany skarb” – zapis miejsc architektury, których już nie ma

Wystawa: Drewniany Skarb w Lublinie

Wystawa „Drewniany Skarb” na Zamku Lubelskim

Wystawa „Drewniany Skarb” na Zamku Lubelskim

Drewniany skarb - projekt ratowania dawnej architektury

Lubelskie - "Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

"Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

Lubelskie. "Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków

Zaproszenie na wystawę: „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”

 

Natalia Przesmycka, Na tropie ognia: Norwegia, "Świat kominków.Magazyn o kominkach i piecach", nr 4 (41), 2014, s. 88-94.

Mariusz Golak, Skarb zaklęty w drewnie, "Human", nr 1 (2015), s. 33-35.

Agnieszka Szykuła-Żygawska, Drewniane skarby Lubelszczyzny, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", nr 1 (126), 2016, s. 85. (recenzja publikacji poprojektowej)

Joanna Zętar, „Ze wszystkiego też, co istnieje na ziemi, człowiek najchętniej porównuje się do drzewa”. O projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”, blog www.teatrnn.pl

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Paulina Kowalczyk, Łukasz Kowalski, Tomasz Pietrasiewicz, Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar, Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” – wizualizacja wiedzy o architekturze drewnianej jako forma ochrony zabytków, "Budownictwo i architektura", vol. 14 (3) 2015, s. 117-126.

Łukasz Kowalski, Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar, Projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość" - wizualizacja wiedzy o drewnianej architekturze małych miasteczek Lubelszczyzny", [w:] Sacrum i profanum w drewnie, red. P. Patoczka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, Rzeszów 2016, s. 157-166.