W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny.

Teatr NN

Kalendarium projektu

Grudzień 2015 - Styczeń 2016

Od 21 grudnia do 31 stycznia na dziedzińcu Zamku Lubelskiego była prezentowana wystawa „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Wystawa omawia architekturę drewnianą występującą na Lubelszczyźnie oraz w Larviku i na terenie Norwegii.
>>> więcej o wystawie

 


 

Grudzień 2015

W dniu 15 grudnia 2015 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość".
>>> więcej o konferencji podsumowującej projekt


 

Listopad - Grudzień 2015 

Wystawa „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” w Wojsławicach, Tyszowcach, Krasnobrodzie i Lublinie

>>> więcej o wystawie


Listopad 2015 

Wystawa „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” w Dubience

>>> więcej o wystawie


Listopad 2015 

Wystawa „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” w NIKU (Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym) w Oslo


Październik 2015 

Wystawa „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” w Larvik


Wrzesień 2015 

Warsztaty edukacyjne

Na początku września 2015 roku w ramach projektu "Drewniany Skarb" zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne, skierowane do przedstawicieli samorządów i pracowników instytucji kultury, oraz dla młodzieży szkolnej. Uczestnikami były m.in. osoby pochodzące z miejscowości objętych projektem (Dubienka, Wojsławice, Szczebrzeszyn, Krasnobród, Tyszowce). Celem warsztatów była promocja tradycyjnej architektury oraz edukacja w zakresie sposobów jej ochrony i rewaloryzacji. Warsztaty miały formę zajęć teoretycznych - wykładów i prezentacji - oraz praktycznych, takich jak: zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, pokaz skanowania 3D wybranego obiektu drewnianego, zajęcia z cieślami z Polski i Norwegii.

Zajęcia skierowane do przedstawicieli  samorządów zostały wzbogacone o wykład dotyczący ochrony drewnianej architektury w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
>>> więcej o warsztatach edukacyjnych

 

10 - 11.09.2015 

Warsztaty dla młodzieży

 

08 - 09.09.2015 

Warsztaty dla przedstawicieli instytucji samorządowych i kultury


Sierpień 2015 

Rekrutacja na bezpłatne warsztaty edukacyjne


28.05.2015

Prezentacja projektu na konferencji naukowej „Drewniana architektura wernakularna – problemy ochrony i zagospodarowania" na Politechnice Lubelskiej

Prezentacja podczas konferencji "Architektura wernakularna"
Prezentacja projektu "Drewniany Skarb" podczas konferencji na Politechnice Lubelskiej

 


 

2014

Początek prac nad modelami 3D


22.07.2014 - 05.09.2014

Skanowanie 3D przy współpracy z pracownikami Politechniki Lubelskiej z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz inwentaryzacja najważniejszych obiektów drewnianych na Lubelszczyźnie

Chmura punktów powstała w wyniku skanowania 3D
Dubienka. Chmura punktów powstała w wyniku skanowania 3D
  • 22 lipca - Dubienka
  • 29 lipca - Szczebrzeszyn
  • 18 sierpnia - Wojsławice
  • 4 września - Krasnobród
  • 5 września - Tyszowce

09 - 13.06.2014 

Wizyta studyjna w Norwegii

24 - 27.06.2014 

Wizyta studyjna w Polsce