Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piwnica pod Fortuną

„Piwnica pod Fortuną” to pomieszczenie z zabytkowymi XVII wiecznymi polichromiami w kamienicy Lubomelskich przy Rynku 8 w Lublinie. Od lutego 2018 roku zespołem piwnic pod kamienicą (w tym dekorowaną piwnicą) zarządza Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”. „Piwnica pod Fortuną” jest placówką całoroczną, czynną codziennie. Wstęp jest płatny. Znajdujące się tu polichromie powstały po roku 1596 są unikatowym w Polsce przykładem świeckich mieszczańskich malowideł ściennych o tematyce emblematycznej.

Adres ekspozycji: ul. Rynek 8, 20 – 111 Lublin

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchowąBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Nawierzchnia na Starym Mieście jak i wokół budynku, w którym znajduje się wystawa wykonana jest z nieoszlifowanej granitowej kamiennej kostki nierównej powierzchni mogącej sprawiać trudność w poruszaniu.

Piwnica pod Fortuną od frontu

Wejście dla zwiedzających znajduje się na fasadzie budynku. Prowadzą do niego schody, pozbawione poręczy.

Piwnica pod Fortuną

Na zewnątrz znajduje się - 10 schodów (8 o wysokości 15 cm i 2 o wysokości 21 cm.)

Wejście do Piwnicy pod Fortuną

Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielki podest i kolejne 4 schody (każdy liczący 14 cm wysokości), również pozbawione poręczy.

Wejście od wewnątrz

Posadzka w korytarzu wykonana jest z półmatowych płytek terakotowych.

Sala z malowidłami położona jest nieco niżej, a od korytarza oddziela ją wysoki próg liczący 9 cm. Światło drzwi ma wymiary 74 cm szerokości i 148 cm wysokości. Posadzka wykonana jest z płytek z oszlifowanego i nielakierowanego szarego kamienia.

Wejście do Polichromii

W budynku brak jest podjazdu, pochylni oraz windy i toalety.

Nie istnieje alternatywna droga wejścia na teren ekspozycji.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzrokuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ekspozycję można zwiedzać w asyście psa przewodnika. Wnętrza wystawy oświetlone są światłem sztucznym o przyjaznej ciepłej temperaturze. Polichromowana piwnica posiada jedno okno umieszczone na wysokości chodnika zapewniające niewielką ilość światła dziennego.

Wystawa nie posiada wewnątrz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

W obecnej chwili nie posiadamy tyflogarfik odwzorowujących naścienne malowidła z polichromowanej piwnicy ani nagrań z audiodeskrypcją.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W obecnej chwili na terenie ekspozycji nie można skorzystać z pętli indukcyjnej ani pomocy tłumacza języka migowego

BiletyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Zakup biletów odbywa się za gotówkę, na miejscu u pracownika instytucji. Cena biletu normalnego wynosi 8 zł, ulgowego 6 (przysługuje on uczniom, studentom, emerytom i rencistom, opiekunowi osoby z niepełnosprawnością.) Polichromowaną piwnicę zwiedza się w asyście przewodnika, który opowiada o malowidłach. Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczyna się odpowiednio o godz. 13.00, 14.00. i 15.00.

Stanowisko kasowe

DojazdBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Do „Piwnicy pod Fortuną” można dotrzeć komunikacją miejską oraz samochodem.

Najbliższe przystanki to „Brama Krakowska 02” (1032) oraz „Brama Krakowska 04” (1034).

Na przystanku „Brama Krakowska 02” zatrzymują się autobusy o numerach 04 i 39.

Przystanek przy ul Królewskiej

Z kolei na przystanku „Brama Krakowska 04” zatrzymują się autobusy o numerach 01, 06, 17, 23, 156, 160.

Przystanek przy ulicy Królewskiej

Oba przystanki znajdują się po przeciwnej stronie ulicy. Należy przez nią przejść i kierować się

wzdłuż parkingu w stronę Archikatedry, a następnie przejść przez Bramę Trynitarską i kierować się prosto w stronę Rynku. (Nawierzchnia w tej części miasta wykonana jest z z płyt chodnikowych oraz nieoszlifowanej kostki granitowej.) W przeciwległej pierzei Rynku widoczna jest czerwona kamienica przy ul. Rynek 8, w której mieści się zabytkowa Piwnica.

Piwnica pod Fortuną od strony Bramy

Do „Piwnicy pod Fortuną” można dotrzeć również od strony ulicy Lubartowskiej z przystanku „Brama Krakowska 01” (1031), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 01, 04, 06, 17, 39, 156, 160.

Przystanek przy ulicy Lubartowskiej

Na ulicy Lubartowskiej znajduje się również przystanek autobusowy „Brama Krakowska 03” (1033), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 05, 22, 52.

Przystanek przy ulicy Lubartowskiej

Aby dotrzeć do ekspozycji zlokalizowanej w kamienicy przy ulicy Rynek 8 należy zawrócić i iść pod górę w kierunku Bramy Krakowskiej (po lewej stronie) wejść na Stare Miasto i kierować się prosto ulicą Bramową. Po prawej stronie, na środku Rynku znajduje się budynek Trybunału Koronnego, ma on jasno piaskową barwę, dalej należy skręcić w prawo, obok konsulatu Republiki Niemieckiej po prawej stronie znajduje się czerwona kamienica, w której zlokalizowana jest polichromowana Piwnica.

ParkowanieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Najbliższy parking znajduje się na Placu Katedralnym przy ulicy Królewskiej 10. Jest to parking niestrzeżony, płatny, całodobowy. Opłaty należy uiszczać w parkomacie znajdującym się na placu. Na parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Parking - Katedra

Kolejny to Parking Arkady - pomiędzy ulicami Świętoduską i Lubartowską

Jest to parking płatny, niestrzeżony. Czynny w godz. 8:00 – 18:00. Opłaty należy uiszczać u pracownika parkingu.

Parking - Arkady

Inne niedogodności w „Piwnicy pod Fortuną”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • brak windy,
  • brak toalety,
  • wąskie przejścia,
  • brak poręczy przy schodach,
  • płatność wyłącznie gotówką.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem pod nr tel. 81 444 55 55, 81 534 65 70 lub e-mailowy: [email protected] lub z koordynatorem dostępności pod adresem: [email protected]

Jeżeli po odwiedzeniu naszej wystawy mają Państwo uwagi lub sugestie dotyczące dostępności zapraszamy do ich zgłaszania. Pomogą nam one lepiej dostosować przestrzeń do Państwa potrzeb.