Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelska Trasa Podziemna

Lubelska Trasa Podziemna to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny korytarz łączący Trybunał Koronny z Placem po Farze. Obiekt ma charakter turystyczno-edukacyjny.

Adres placówki: ul. Rynek 1, 20 – 400 Lublin

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchowąBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lubelska Trasa Podziemna ma swój początek w piwnicach budynku Trybunału Koronnego przy ul. Rynek 1.

Trasa Podziemna: wejście od ulicy Bramowej

Wejście dla zwiedzających znajduje się na bocznej prawej elewacji budynku

Trasa Podziemna: wejście od ulicy

Prowadzi do niego 11 schodów o średniej wysokości 15 cm.

Wejście do Trasy Podziemnej

Przy schodach brak jest poręczy i pochylni. Wyjście znajduje się na Placu po Farze.

Wejście do Trasy Podziemnej

Nawierzchnia na Starym Mieście wykonana jest z nieoszlifowanej granitowej kostki o nierównej powierzchni mogącej sprawiać trudność w czasie poruszania.

Trasa przebiega przez kilka poziomów piwnic. Posadzka wykonana jest z wypalanej cegły o chropowatej strukturze. Wewnątrz panuje półmrok, korytarz oświetlony jest sztucznym światłem o przyjemnej ciepłej temperaturze. Źródła światła zlokalizowane są na całej długości trasy w ścianach na wysokości około 80 cm nad podłogą. Nad schodami zainstalowano dodatkowe źródła światła, ustawiono je pionowo oraz skośnie.

Oświetlenie schodów

Poręcze zainstalowane są na wszystkich dłuższych odcinkach schodów.

W trakcie zwiedzania turyści pokonują 160 schodów średniej wysokości 21 cm rozmieszczonych w różnych częściach korytarzy.

Korytarz główny

Przejście z pierwszej do drugiej sali przebiega przez niski portal o wysokości 152 cm i szerokości 80 cm.

Niskie przejście

Większa część przejść w trasie ma szerokość ponad 125 cm, w niektórych fragmentach nawet 225 cm a wysokość głównego korytarza i korytarza końcowego wynosi 205 cm.

W dolnej kondygnacji zlokalizowanej około – 10 metrów pod ziemią znajduje się odcinek o długości około 12 metrów a na nim przewężenie złożone z trzech przejść zamkniętych łukiem, w których wysokość pierwszego i ostatniego to 190 cm a środkowego 170 cm, szerokość wynosi odpowiednio 70 cm i 63 cm.

Przejście

Nie istnieje alternatywna droga zwiedzania.

Zejście

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzrokuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Lubelska Trasa Podziemna ma swój początek w piwnicach budynku Trybunału Koronnego przy Rynku 1.

Wejście do Lubelskiej Trasy Podziemnej od ulicy Bramowej

Wejście dla zwiedzających znajduje się na bocznej prawej elewacji budynku.

Wejście do Trasy Podziemnej

Prowadzi do niego 11 schodów o średniej wysokości 15 cm. Przy schodach brak jest poręczy.

Wejście do Trasy Podziemnej

Nawierzchnia na Starym Mieście wykonana jest z nieoszlifowanej granitowej kostki o nierównej powierzchni mogącej sprawiać trudność w czasie poruszania. Lubelską Trasę Podziemną można zwiedzać w asyście psa przewodnika jednak należy wziąć pod uwagę, że dźwięki 10 minutowej prezentacji są bardzo głośne i mogą być nieprzyjemne dla zwierząt. Ekspozycja zlokalizowana jest na kilku poziomach piwnic. Trasa przebiega przez kilka poziomów piwnic. Posadzka wykonana jest z wypalanej cegły o chropowatej strukturze. Wewnątrz panuje półmrok, korytarz oświetlony jest sztucznym światłem o przyjemnej ciepłej temperaturze. Źródła światła zlokalizowane są na całej długości trasy w ścianach na wysokości około 80 cm nad podłogą. Nad schodami zainstalowano dodatkowe źródła światła, ustawiono je pionowo oraz skośnie. Poręcze zainstalowane są na wszystkich dłuższych odcinkach schodów.

W trakcie zwiedzania turyści pokonują 160 schodów średniej wysokości 21 cm rozmieszczonych w różnych częściach korytarzy. Większość przejść w trasie ma szerokość ponad 125 cm, w niektórych fragmentach nawet 225 cm a wysokość głównego korytarza i korytarza końcowego wynosi 205 cm

Przejście z pierwszej do drugiej sali przebiega przez niski portal o wysokości 152 cm i szerokości 80 cm.

Niskie przejście

W dolnej kondygnacji zlokalizowanej około – 10 metrów pod ziemią znajduje się odcinek o długości około 12 metrów a na nim przewężenie złożone z trzech przejść zamkniętych łukiem, w których wysokość pierwszego i ostatniego to 190 cm a środkowego 170 cm, szerokość wynosi odpowiednio 70 cm i 63 cm.

Przejście

Ze względu na specyfikę wnętrz a w szczególności na niskie stropy, wąskie przejścia, dużą ilość schodów zalecamy zwiedzanie w towarzystwie osoby asystującej.

Trasa nie posiada wewnątrz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

W obecnej chwili nie posiadamy przestrzennych modeli odwzorowujących makiety miasta, modeli poszczególnych budowli ani nagrań z audiodeskrypcją.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W obecnej chwili na terenie Lubelskiej Trasy Podziemnej nie można skorzystać z pętli indukcyjnej ani pomocy tłumacza języka migowego.

W przypadku zgłoszenia grupy zorganizowanej zapewniamy dodatkowe oświetlenie dla tłumacza PJM. Turystom indywidualnym na życzenie wypożyczamy skrypt wspomagający spisany w języku polskim.

BiletyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bilety dostępne są za pośrednictwem strony: https://bilety.teatrnn.pl/

Między poszczególnymi godzinami wejść krata jest zamknięta. Pierwszeństwo wejścia do obiektu przysługuje osobom które dokonały zakupu online lub w Centrum Informacji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spóźnienie traktowane jest jako rezygnacja ze zwiedzania!

Stanowisko kasowe

Cena biletu normalnego wynosi 20 zł, ulgowego 16 zł.
Bilet ulgowy przysługuje:
- uczniom  i studentom do 26 roku życia,
- emerytom i rencistom,
- kombatantom i weteranom wojennym,
- posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
- osobom z niepełnosprawnością,
- posiadaczom Lubelskiej Karty Seniora,
- posiadaczom Karty Polaka,
- osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową
„Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla kultury narodowej”.
Bilet edukacyjny w cenie 14 zł przysługuje uczniom w zorganizowanej grupie złożonej z
minimum 10 osób i opiekuna.

Bilet bezpłatny przysługuje1:
- posiadaczom Karty „Rodzina 3+”,
- asystentowi osoby z niepełnosprawnością, opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością,
- Honorowym Obywatelom Miasta Lublin,
- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego,  Orderem Wojennym Virtuti
Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Polskiej
Gloria Artis”.

Centrum informacji OBGTNN

Bilety dostępne są również w sprzedaży bezpośredniej w Centrum Informacji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przy ulicy Grodzkiej 21. Centrum Informacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 16.30. Centrum Informacji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” sprzedaje tylko te bilety, które nie zostały wcześniej wykupione drogą elektroniczną!

Na miejsce należy przybyć 5  minut wcześniej. Po przybyciu należy okazać dyżurnemu pracownikowi zakupiony bilet oraz dokument uprawniający do zniżek. Bilet powinien posiadać formę wydruku, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest okazanie biletu w formie elektronicznej np. na wyświetlaczu telefonu czy tabletu. Wszyscy zwiedzający o ile nie istnieją przeciwwskazania medyczne zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. Maseczki muszą być założone w sposób prawidłowy czyli w pełni zakrywać usta i nos! Osoby, które nie zastosują się do tego wymogu zostaną poproszone o opuszczenie obiektu i nie będzie im przysługiwało prawo do zwrotu kosztów. W okresie pandemii wszyscy zwiedzający zobowiązani są do uzupełnienia oświadczeń sanitarnych.

DojazdBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Do Lubelskiej Trasy Podziemnej można dotrzeć komunikacją miejską oraz samochodem. Najbliższe przystanki to „Brama Krakowska 02” (1032) oraz „Brama Krakowska 04” (1034).

Na przystanku „Brama Krakowska 02” zatrzymują się autobusy o numerach 04 i 39.

Przystanek przy ulicy Królewskiej

Z kolei na przystanku „Brama Krakowska 04” zatrzymują się autobusy o numerach 01, 06, 17, 23, 156, 160.

Przystanek przy ulicy Królewskiej

Oba przystanki znajdują się po przeciwnej stronie ulicy. Należy przez nią przejść i kierować się wzdłuż parkingu w stronę Archikatedry, a następnie przejść przez Bramę Trynitarską i kierować się prosto. Nawierzchnia w tej części miasta wykonana jest z płyt chodnikowych oraz nieoszlifowanej granitowej kostki.

Do Lubelskiej Trasy Podziemnej można dotrzeć również od strony ulicy Lubartowskiej z przystanku „Brama Krakowska 01” (1031), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 01, 04, 06, 17, 39, 156, 160.

Przystanek przy ulicy Lubartowskiej

Na ulicy Lubartowskiej znajduje się również przystanek autobusowy „Brama Krakowska 03” (1033), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 05, 22, 52.

Przystanek przy ulicy Lubartowskiej

Aby dotrzeć do Trybunału Koronnego należy zawrócić i iść pod górę w kierunku Bramy Krakowskiej (po lewej stronie) wejść na Stare Miasto i kierować się prosto ulicą Bramową.

Po prawej, na środku Rynku stronie znajduje się budynek Trybunału Koronnego, ma on jasno piaskową barwę.

Trybunał od strony ulicy Bramowej

ParkowanieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Najbliższy parking znajduje się na Placu Katedralnym przy ulicy Królewskiej 10. Jest to parking niestrzeżony, płatny, całodobowy. Opłaty należy uiszczać w parkomacie znajdującym się na placu. Na parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Parking - katedra

Kolejny to Parking Arkady - pomiędzy ulicami Świętoduską i Lubartowską.

Jest to parking płatny, niestrzeżony. Czynny w godz. 8:00 – 18:00. Opłaty należy uiszczać u dyżurnego pracownika parkingu.

Parking - ulica Lubartowska

Inne niedogodności w Lubelskiej Trasie PodziemnejBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • brak windy oraz schodołazu,
  • brak pochylni i podjazdu,
  • brak toalety,
  • wąskie przejścia, niskie sufity,
  • występowanie dźwięków o wysokim poziomie głośności,
  • efekty stroboskopowe, które mogą wywołać atak epilepsji,
  • ze względu na występowanie w powietrzu licznych alergenów, kurzu i pleśni przebywanie w tym wnętrzu może być uciążliwe dla osób z alergiami oddechowymi i astmą oskrzelową oraz kobiet w ciąży.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Lubelskiej Trasy Podziemnej pod nr tel. 81 534 65 70 lub e-mailowy: [email protected]

W dni powszednie zapraszamy do kontaktu od godz. 9.30 w weekendy zaś od godz. 12.00.

Jeżeli po odwiedzeniu naszej wystawy mają Państwo uwagi lub sugestie dotyczące dostępności zapraszamy do ich zgłaszania. Pomogą nam one lepiej dostosować przestrzeń do Państwa potrzeb.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  1. Wróć do odniesienia celu uzyskania biletu bezpłatnego należy skontaktować się z Centrum Informacji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr  telefonu: 81 466 59 30 lub osobiście u pracowników Centrum przy ulicy Grodzkiej 21. Zapotrzebowanie na bilet bezpłatny należy zgłosić ze stosownym wyprzedzeniem! Informacja ta jest niezbędna ze względu na ograniczoną ilość miejsc.