publikacje

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura, literatura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.  

Program wydawniczy rozpoczął swoją działalność od wydawania pisma „Scriptores”. W dużej mierze związany jest z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o kulturze i historii Lublina. W ramach „Scriptores” powstała seria wydawnicza "Lublin - Drogi do Wolności". Ma ona na celu pokazanie najważniejszych działań i wydarzeń związanych z Lublinem, które były wyrazem oporu przeciw władzy komunistycznej. Charakterystyczną cechą tych publikacji jest wykorzystanie jako podstawowego elementu narracji historii mówionej. Dzięki temu na historię patrzymy oczyma konkretnych osób - świadków. W ramach tej serii została opublikowana „Siła Wolnego Słowa”, opowieść o lubelskim podziemiu wydawniczym.
W ramach wydawnictwa ukazują się publikacje historyczne, literackie, monografie związane z dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.
W celu zakupu publikacji prosimy o maila pod adres: sklep.domslow@gmail.com 

 

NOWOŚCI

SCRIPTORES nr 47. Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Wstęp: Tomasz Pietrasiewicz. Redakcja: Małgorzata Choma-Jusińska, Piotr Nazaruk, Teresa Klimowicz, Jacek Jeremicz.

Scriptores poświęcony jest wydarzeniom marcowym w 1968 roku. Wydany został w ich 50. rocznicę. Numer ten pokazuje szersze tło historyczne tamtych wydarzeń oraz zawiera bogaty materiał ikonograficzny.

Cena: 31 zł

 

 

 

 

 

CZECHOWICZ Józef, Poemat o Mieście Lublinie. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ręcznie wykonany i numerowany poemat autorstwa pracowników Izby Drukarstwa Domu Słów (Roberta Sawy, Sylwii Woźniak, Alicji Magiery).

Cena: 50 zł

 

 

 

 

 

GLIKSZTEJN Ida, Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 - styczeń 1943. Wstęp, posłowie i opracowanie: Adam Kopciowski. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. studioformat.pl

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1943 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie."

Cena: 40 zł

 

 

PANAS Władysław, Magiczne Miasto. Szkice i fragmenty lubelskie. Redakcja i korekta tekstów Władysława Panasa: Marta Panas-Goworska. Współpraca redakcyjna: Teresa Markowska, Marcin Fedorowicz. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt graficzny i skład: Michał Kaczkowski. 

Książka “Magiczne miasto. Szkice i fragmenty lubelskie” stanowi rodzaj subiektywnego przewodnika po historii Lublina.

Cena: 20 zł

 

 

 

 

HARTWIG Julia, Koleżanki i inne wiersze lubelskie. Wybór wierszy: Julia Hartwig, Tomasz Pietrasiewicz. Wstęp: Paweł Próchniak. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. 


Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig. Elegia lubelska jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym w kontekście Lublina utworem poetki. Wiersz Niepotrzebne skreślić dotyczy całej rodziny Hartwigów, Przywoływanie Julia Hartwig poświęciła matce, Marii, natomiast Na cześć moich braci, Pamięci W. i Siostra rodzeństwu. Utwór Koleżanki ściśle dotyczy szkolnych lat poetki. Tom Koleżanki i inne wiersze lubelskie zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza.

Cena: 30 zł

 

 

MICHALSKI Waldemar, Znak bez kropki. Posłowie Olga Białek - Szwed. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. Seria Wydawnicza: Poeci Lublina.

Najnowszy tomik Waldemara Michalskiego w opracowaniu graficznym Małgorzaty Rybickiej.

Cena: 20 zł

 

 

 

 

 

WOŁOSZYNOWSKI Julian, Wiersze Wybrane. Wybór i posłowie Piotr Matywiecki. Lublin 2017 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 12, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

OSTROMĘCKI Bogdan, Wiersze Wybrane. Wybór i posłowie Janusz Dzrewucki. Lublin 2017 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 11, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

Puste miejsce przy stole - to nie jest kolejna książka o uchodźcach. To opowieść o tym, jak my sami radzimy sobie z pustym miejscem. To sześć bardzo indywidualnych opowieści o zetknięciu się ze światem, który się zawalił, z uchodźcami, o których tyle już przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i usłyszeliśmy, z uchodźcami, których się boimy tak, jak boimy się czasem niezapowiedzianych gości.

Więcej informacji o książce >>> zobacz

W kwestii zamówień książki prosimy o kontakt mailowy: sklep.domslow@gmail.com 

 

 

 

STALA Marian, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. Tom 2. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Florentyna Nastaj. Seria Wydawnicza: Strony Poezji. Biblioteka

Publikacja jest drugim (poprawionym) wydaniem jednej z najważniejszych książek krytycznoliterackich, jakie ukazały się w Polsce po roku 1989.

Publikacja w formacie PDF: zobacz
Publikacja w formacie Kindle: zobacz
Publikacja w formacie ePub: zobacz

 

 

 

"Dopóki niebo nie płacze" - Na niezwykłą książkę Iwony Chmielewskiej „Dopóki niebo nie płacze” składa się szesnaście obrazów artystki, wybrane przez nią wiersze dla dzieci Józefa Czechowicza i przedwojenne fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy tak brutalnie przerwała wojna.

Cena: 49,90 zł

Więcej informacji o książce >>> zobacz

 

 

 

 

 

serie wydawniczescriptores

 
poeci
Lublina

 
biblioteka
zapomnianych
poetów
 
20 LAT
TEATRU NN


almanach
miasta poezji

Czechowicz


Inny Lublin

Książka
Nieobojętna


Poezja

Strony Poezji.
Biblioteka

Inne

 


Zobacz:

POZOSTAŁE
WYDAWNICTWA