Wydarzenia

2015

 

  

SCRIPTORES - "LUBELSKI LIPIEC 1980"

Scriptores "Lubelski Lipiec 1980" proponuje spojrzenie na wydarzenia sprzed 35 lat z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłania się ze wspomnień uczestników wydarzeń, drugą tworzą dokumenty historyczne, powstałe w przeważającej części w lipcu 1980 roku. W pierwszej części publikacji przedstawiono wspomnienia ponad 30 uczestników strajków w 11 zakładach pracy w Lublinie i regionie. W drugiej części tomu zamieszczone zostały między innymi:

- wspomnienia osób zbierających informacje o strajkach, m.in. Wojciecha Onyszkiewicza;
- notatki z rozmów telefonicznych dotyczących Lublina i ich redakcje zebrane w „Dzienniku pokładowym” Jacka Kuronia;
- przedruk skryptów audycji radiowych Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w których informowano o strajkach w Lublinie i kraju;
- teleksy wysłane z KW PZPR do KC PZPR.

 

2014

 

  

WYSTAWY ZNAKI WOLNOŚCI. PLAKATY „SOLIDARNOŚCI” Z LAT 1980 – 1989

Wystawa „ZNAKI WOLNOŚCI. Plakaty „Solidarności” z lat 1980-1989” zgromadziła ok. 45 plakatów mówiących o człowieku i sensie jego życia, o narodzinach „Solidarności”, o okresie stanu wojennego i codzienności tego trudnego, skomplikowanego czasu oraz komentujących zachodzące w kraju przemiany społeczne i kulturalne. Plakaty z czasów pierwszej „Solidarności” wyróżniają się pojedynczym, mocnym znakiem, różnorodnością wyobrażeń i refleksji, wyrazistym przekazem myśli i koncepcji. Fascynują symbolem, rozważnymi interpretacjami rodzących się idei i spraw, ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Unikają zbędnych szczegółów, urzekają prostotą form graficznych. Warto także zwrócić uwagę na jeszcze jedną ich właściwość: przypominały o istotnych wydarzeniach z dziejów Polski, które w czasach PRL-u były utajniane i zakłamywane przez komunistyczne władze. To one, poświęcone mało znanym wówczas faktom z naszej historii, utworzyły szczególne kalendarium polskich dążeń do prawdy i dobra, wolności i demokracji, społecznej sprawiedliwości i równości.

WYSTAWA "MAJDAN WOLNOŚCI"

4 czerwca 2014 roku Zbigniew Bujak odtworzył wystawę "Majdan Wolności". Na wystawie zaprezentowane zostały prace artystów grafików, projektantów, architektów i designerów z całej Ukrainy, którzy tworząc plakaty, koszulki, pocztówki i inne formy użytkowo – artystyczne, włączyli się w rewolucję. Prace te nie powstały na zlecenie galerii, ale z potrzeby serca; wyrażają pragnienie wolności, niezgodę na przemoc, solidarność z ofiarami oraz potrzebę walki o niepodległą Ukrainę. Ukraińscy artyści na czas rewolucji zamienili swoją codzienną działalność twórczą na dyżurowanie w szpitalach, przygotowywanie i roznoszenie posiłków oraz inne prace służące wsparciu walczących o wolność. Jednak obecność na Majdanie – spotkania z walczącymi na barykadach czy śledzenie wydarzeń w mediach, zainspirowały ich do stworzenia prac dokumentujących lub wspierających kijowską rewolucję. Drukowane słowo i szybko naszkicowana ilustracja, stały się nierozłączną częścią rewolucji na Majdanie.