Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Wszystkie kolory tęczy

Projekt "Lublin - wszystkie kolory tęczy" miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. Podczas pięciu warsztatów w siedmiu placówkach odbywały się warsztaty animacyjno-edukacyjne podczas, których dzieci wykonywały prace dotyczące podstawowych pojęć: dom, rodzina, miasto.

Głównym celem projektu: „Lublin – wszystkie kolory tęczy” było włączenie osób z niepełnosprawnością w aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Istotnym elementem była także integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi z ich najbliższego otoczenia.

W siedmiu placówkach przeprowadzono serię edukacyjnych zajęć integracyjnych dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzono w oparciu o autorskie scenariusze wg różnorodnych kluczy tematycznych związanych z miastem i jego przestrzenią z wykorzystaniem takich form jak: słowo, dźwięk, obraz, ruch, zapach, dotyk. W ciągu trzech miesięcy siedem grup dzieci wykonało prace będące wariacją wokół jednego z kolorów tęczy.


Lista placówek, które wzięły udział w warsztatach:

1. Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 40, ul. Gospodarcza 18

2. Przedszkole Nr 11 Specjalne ul. Młodej Polski 30

3. Przedszkole Nr 39 ul. Balladyny 14

4. SP Nr 54 ul. Hirszfelda 6 oraz SP 25 ul.Sieroca 17

5. ZS Nr 4 ul. Bronowicka 2

6. SP Nr 51 ul. Bursztynowa 22

7. SP Nr 28 ul. Radości 13