Warsztaty Innego Lublina

Warsztaty stałe

Nieobojętni

Warsztaty, podczas których w oparciu o literaturę chcemy budować wśród dzieci wrażliwość na problemy społeczne (m. in. niepełnosprawność, bezdomność, samotność). Warsztaty, które uczą tolerancji, zrozumienia, współodczuwania, otwartości na odmienność.

Grupa wiekowa: 4+
Czas trwania: 1-1,5 h zegarowej
Termin: do ustalenia (obowiązuje rezerwacja)
Miejsce: Dom Słów (ul. Żmigród 1) lub placówka szkolna
Cena: 5zł/osoba lub barter (materiały plastyczne)
Zapisy: katarzyna.sobczyk@tnn.lublin.pl

 

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

Warsztaty, podczas których zastanowimy się co jest źródłem naszych uprzedzeń, w jaki sposób działa mechanizm dyskryminacji i które grupy są najsilniej narażone na wykluczenie i dyskryminację.

Grupa wiekowa: 14+
Czas trwania: 2h
Termin: do ustalenia, godz, 10.00 – 15.00 (obowiązuje rezerwacja)
Cena: 5 zł/osoba
Zapisy: UWAGA! - obecnie brak zapisów

 

Warsztaty zrealizowane

Warsztaty Antydyskryminacyjne dla wolontariuszy (luty 2016)

Celem warsztatu było przybliżenie tematyki związanej z kwestiami równości. W aktywny sposób prowadziliśmy rozmowę na temat tego skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia, kogo dotyczą, kto może je wykorzystywać przeciw nam. Warsztaty miały nam pomóc w zrozumieniu w jaki sposób wpływają na nasze życie, zwłaszcza jeśli posługują się nimi osoby sprawujące władze. Poznaliśmy przesłanki i obszary dyskryminacji. Dowiedzieliśmy się jak jej przeciwdziałać. Zarówno w prawie jak i codziennym życiu. Pracowaliśmy w oparciu o przykłady z najbliższego otoczenia.