Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Siła Kobiet / Сила Жінок

Siła Kobiet / Сила Жінок

To 5 warsztatów wspierających kobiety w poczuciu sprawczości, w komunikacji ze sobą, w reagowaniu i regulowaniu stresu, radzeniu sobie z emocjami za pomocą technik relaksacyjnych, oddechowych, automasażu, a także wzmacniających asertywność, samoobronę oraz pewność siebie. 

Це 5 майстер-класів, які підтримують жінок у їх прагненні бути суб’єктами дії, комунікувати з собою, реагувати і регулювати стрес, радити собі з емоціями за допомогою технік релаксації, правильного дихання, самомасажу, а також зміцнювати асертивність, самозахист і впевненість у собі.

 

Czytaj więcej

Adaptacja w szkole / Адаптація у школі

Adaptacja w szkole / Адаптація у школі

To cykl 10 spotkań ze specjalistami od edukacji, którzy pomagają ukraińskim nauczycielkom w lepszej adaptacji do pracy w polskiej szkole. Tematyka skupia się wokół: komunikacji NVC, mediacji rówieśniczych, narzędzi internetowych w edukacji, rozwoju zawodowego, kreatywności w szkole, budowaniu relacji z rodzicem, pozytywnej edukacji. 

Це цикл, що складається із 10 зустрічей із фахівцями з питань освіти, які допомагають українським учителькам у кращій адаптації до роботи у польській школі. Тематика зосереджується довкола таких понять, як: ненасильницьке спілкування, медіації між однолітками, інтернет-інструменти ув освіті, професійний розвиток, креативність у школі, вибудовування відносин із батьками, позитивна освіта.

Czytaj więcej

Integracja kulturalna / Культурна інтеграція

Integracja kulturalna / Культурна інтеграція

To 5 wizyt w lubelskich placówkach kulturalnych, które prowadzą działania otwarte na społeczność ukraińską. Spotkanie poprzez kulturę pozwala na dobrą integrację oraz wsparcie nauczycielek w procesie pośredniczenia w edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci ukraińskich. 

5 візитів у люблінських культурних закладах, у яких проводяться заходи відкриті для українських мешканців. Зустріч на ґрунті культури стає гарним приводом для інтеграції та допомагає підтримати вчительок у процесі посередництва в культурній освіті, адресатами якої є українські діти.