Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN
Typografia

Typografia

Pojęcie Typografia dotyczy dawniej techniki druku, obecnie – formy nadawanej tekstowi zarówno w formie druku fizycznego jak i w formie elektronicznej, jednak jest trudno ująć je w jednoznaczną ramę. Typografia ewoluuje, wraz z technologia druku. Obecnie pojęcie to jest już właściwie przypisane do cyfrowej technologi i jest bliższe projektowaniu układów stron, tekstów czy ogólnie składowi w druku.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe