Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Siła Wolnego Słowa – wystawa stała

Siła Wolnego Słowa - warsztaty
Siła Wolnego Słowa - warsztaty (Autor: Bąk, Alina)

Wystawa „Siła Wolnego Słowa” ukazuje narodziny i funkcjonowanie niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976–1989. Punktem centralnym wystawy jest legendarny powielacz Zuzia, na którym właśnie w Lublinie wydrukowano pierwszy numer niezależnego pisma „Zapis”. Wydarzenie to uznawane jest za początek funkcjonowania niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce.
Zwiedzając wystawę poznajemy historię lubelskiego drugiego obiegu, między innymi poprzez opowieści lubelskich drukarzy. Ekspozycja zgromadzi drugoobiegowe czasopisma i książki, a także urządzenie drukarskie: powielacze, sita, drukarka igłowa i in., które chodziły w niezależnych drukarniach. Historia lubelskiego drugiego obiegu, m.in. wydawnictwa i środowiska Spotkań, prezentowana jest w odniesieniu do historii ówczesnej Polski.