Prasa niezależna w Lublinie

W naszych zbiorach można znaleźć prasę podziemną, związaną z opozycją demokratyczną lat 70. i 80. na Lubelszczyźnie. Poniżej prezentujemy galerię okładek tytułów, dostępnych w Domu Słów.

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy – lata 1970 - 1980)

  
„ZAPIS” Poezja, Proza, Eseje

Pierwsze pismo literackie wydawane poza cenzurą.

Numery w zbiorach Domu Słów:
Nr 3 - Lublin, Lipiec 1977 (niekompletny)
Nr 8 – (wydanie nie lubelskie) Warszawa, Październik 1978
Nr 10 – (wydanie nie lubelskie) Warszawa, Kwiecień 1979
Nr 11 – (wydanie nie lubelskie) Warszawa, Lipiec 1979

Lata (okres) wydawania / ilość numerów:
Data wydawania: 01.1977 – 1980 (wyszło 12 numerów nieregularnych)
potem od 13 numeru – kwartalnik.
Pierwsze 3 numery wydane w Lublinie

 

       
 
„SPOTKANIA”: Niezależne Pismo Młodych Katolików


Numery w zbiorach Domu Słów:
Nr 1 – Lublin, 10.1977
Nr 9 – Lublin, 10.1979
Nr 15 – Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981

Lata (okres) wydawania / ilość numerów:
Data wydawania: 10.1977 – IX 1989
35 Numerów

 

WYDAWNICTWa niezależne
DOSTĘPNe W DOMU SŁÓW

ZAKAZAne KSIĄŻKI WALKA o wolne słowo
(lata '70 i '80)

zakazane książki 
SOLidarność
(1980-1981)