Pracownie

DRUKARNIA I ZECERNIA

Drukarnia obejmuje zespół przedwojennych maszyn i narzędzi drukarskich w dużej części pochodzących z drukarni ”Popularna”. Pracownia podzielona jest na dwie części ze względu na procesy drukarskie. W zecerni zgromadzone zostały narzędzia służące do przygotowania matrycy drukarskiej: regały, kaszty zecerskie, kroje pism, ornamenty, winkielaki, korektorka. W drukarni znajdują się maszyny drukarskie dużego i małego formatu np. Planeta Fixia, na której wykonujemy nasze afisze, czy ręczna maszyna typu ”Boston” z 1903 roku, na której wykonujemy druki akcydensowe, ulotki i drobne foldery. W pracowni tej prowadzone są warsztaty typograficzne przez Roberta Sawę.


zOBACZ:


maszyny drukarskie

drukI

słowniczek
drukarski

TYPOGRAFIA BIBLIOGRAFIA pISMO


introligatornia

W pracowni introligatorskiej zajmujemy się przygotowaniem oprawy książek unikatowych, szyciem bloku sposobem koptyjskim i japońskim oraz wszelkimi pracami związanymi z wykończeniem materiałów drukarskich. Pracownia introligatorska jako część Izby Drukarstwa w początkach swej działalności opierała się głównie na urządzeniach i maszynach pochodzących z dawnej drukarni „Popularna” oraz „Spółdzielni Pracy Drukarzy i Introligatorów ”. W styczniu 2012 zakupiliśmy wyposażenie dawnej introligatorni „Intrografu” działającej przy ul. Cyruliczej w Lublinie. Pracownia została wzbogacona o regały z czcionkami i ornamentami introligatorskimi, prasozłociarkę, maszynę do perforacji, nożyce, gilotyny i prasy introligatorskie. Nowe maszyny i urządzenia stworzyły wspaniałe możliwości warsztatowe dla pracowni. W pracowni prowadzone są warsztaty introligatorskie z użyciem starych maszyn introligatorskich, które prowadzi Alicja Magiera.

 


zOBACZ:

  
maszyny
introligatorskie

introligatorstwo


papiernia

Pracownia papieru jest miejscem, w którym rośliny (oraz materiały makulaturowe) zamieniają się w unikatowy papier czerpany. W jej skład wchodzi pomieszczenie do obróbki chemicznej i termicznej, w którym odbywa się proces pozyskiwania celulozy z roślin. W papierni znajdują się wodoodporne stoły czerpalnicze z kadziami, z których czerpie się papier przy pomocy sit konstrukcji europejskiej lub typu wschodniego: „sugeta”. Stare, ponad stuletnie prasy introligatorskie pochodzące z Niemiec, obsługujące różne formaty odciskują nadmiar wody z czerpanych arkuszy. Proces czerpania papieru w dawnych technikach jest bardzo długi, wymaga precyzji, uwagi i nadzwyczaj nie lubi pośpiechu. Papier na początku jest rośliną, pochodzi od niej. W delikatnym, ale mocnym papierze, w jego strukturze zostaje ślad siły witalnej i powinowactwa do roślin. Celuloza jest w naturze bardzo powszechnym związkiem chemicznym. Odnajdziemy ją w wielu gatunkach traw, lnie, konopiach, łykach drzew, łodygach roślin, skórkach banana. W pracowni prowadzone są warsztaty czerpania papieru różnymi technikami, np. japońską. Warsztaty prowadzi Sylwia Woźniak.zOBACZ:


PAPIER
 
papiernia
Tatary

 

pracownia litografii

Pracownia litografii znajdująca się w Izbie Drukarstwa powstała dla upamiętnienia i kultywowania tej profesji drukarskiej. W 2009 roku zostały zakupione kamienie litograficzne z Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Są to kamienie z zachowanymi oryginalnymi etykietami z lat sześćdziesiątych. W następnych latach zostały pozyskane kolejne. W chwili obecnej posiadamy dziewiętnaście małoformatowych kamieni litograficznych oraz dwa dużego formatu. 29 listopada 2011 roku zostało zakupione całe wyposażenie pracowni litograficznej od pani Barbary Aumer, między innymi: prasa litograficzna - małoformatowa Karl Krause z około 1904 roku wyprodukowana w Lipsku, szlifiernia. W 2013 roku z inicjatywy Izby Drukarstwa oraz osób zajmujących się litografią pracownia rozpoczęła swoją działalność. Graficy: Tomasz Malec, Jolanta Gmur oraz Przemysław Garczyński zaproponowali chęć współpracy i uruchomienia oraz prowadzenia pracowni litografii w Izbie Drukarstwa. Pracownia działa nadal i ciągle jest rozwijana - organizowane są wystawy i warsztaty litograficzne. Wykonuje się w niej druki akcydensowe na potrzeby wydarzeń kulturalnych. Pracownię zapoczątkowała Jolanta Gmur, następnie prowadziła ją Edyta Pietrzak, obecnie działalność pracownia jest zawieszona.


Zobacz:


Litografia
 

 

 

PRACOWNIA MIEDZIORYTU


Pracowania graficzna nawiązuje do osiemnasto i dziewiętnasto wiecznych pracowni  graficznych i ilustratorskich, które działały przy wydawnictwach lub drukarniach. Pierwotnie ilustracje były wycinane w technice drzeworytu wzdłużnego, matrycą była deska cięta równolegle do linii pnia, w której dłutami i nożykami opracowywało się rysunek. W związku z tym, że niektóre cięcia były wykonywane wzdłuż pnia, inne w poprzek, precyzja rysunku była tu ograniczona. Dlatego drzeworyt z czasem został wyparty przez techniki metalowe zwłaszcza miedzioryt. W technice tej matrycą jest blacha miedziana a rysunek jest grawerowany specjalnymi rylcami, w powstałe zagłębienia wciera się farbę i drukuje na prasie przeznaczonej do wklęsłodruku. Proces druku jest dość powolny dlatego pod koniec osiemnastego wieku zaczęto częściej stosować drzeworyt sztorcowy. W przeciwieństwie do wzdłużnego, był wycinany na deskach ciętych w poprzek pnia, rysunek był bardziej precyzyjny i można było opracowywać takimi samymi rylcami jak w miedziorycie. Dodatkowo sam proces druku został uproszczony, jako matryce wykorzystano deski o tej samej wysokości co czcionki, dzięki temu można było drukować ilustracje razem z tekstem.

Pracownia wyposażona jest w stół ze szkłem powiększającym, kompletem rylców, skrobaków oraz zawieszony nad nim ekranem do rozpraszania światła. Część ta przeznaczona jest dla rytownika przygotowującego matrycę. Druga część z  prasą wklęsłodrukowa, kuwetą do moczenia papieru przeznaczona jest do wykonywania odbitek. Pracownię i związane z nią warsztaty prowadzi Fryderyk Rudziński.  

 

  

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz