Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Bibliografia drukarska

Polecana bibliografia

Arct M., Jak powstaje książka, Warszawa 1930.
Iljin M., Czarno na białym, Warszawa 1964.
Bałaban M., Drukarstwo Żydowskie w Polsce w XVI wieku, /w:/ Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. J. Kochanowskiego, Kraków 1931.
Bandtke J.S., Historya drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim T. I., Kraków 1826.
Kot J., Druk a reprodukcja, "Kurier Lubelski", (1932), nr 73.
Spaczyński Z., Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980.
A.I. De-Spiller, Katalog maszyn, Odessa (b.r.).
Alani G., Kaligrafia arabska, Warszawa 2008.
Ambrose G., Harris P., Typografia, Warszawa 2008.
Austin T., Doust R., Projektowanie dla nowych mediów, Warszawa 2008.
Bednarczuk E., Graficzny rozwój litery, Warszawa 1956.
Bernaciński S., Liternictwo, Warszawa 1978.
Binkerjamer A., Kocowski B., Trzynadlowski J. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław– Warszawa–Kraków 1971.
Boratyński K., Kwintkiewicz M., Maszyny i urządzenia reprodukcyjne, Warszawa 1979.
Boratyński K., Fijałkowski T., Kwintkiewicz M., Sarosiek H., Poligrafia ogólna, Warszawa 1982.
Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.
Child H., Calligraphy Today, Nowy Jork 1976.
Chorzewska K., Majerowa J., Małkiewicz M., Uniatowicz W., Wierzchowska E., Zawadowska L., Zieliński A., O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987.
Cichocki W., 2000 terminów poligraficznych w pięciu językach polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, – 1976-1977.
Ciupalski S., Maszynoznawstwo poligraficzne. Część I, Warszawa 1957.
Dahl S., Dzieje książki, Wrocław– Warszawa–Kraków 1965.
Dorociński J. (oprac.), Technologia reprodukcji poligraficznej. Część I (Semestr V), Warszawa 1969.
Dorociński J. (oprac.), Kopista offsetowy. Program podstawowego kształcenia wewnątrzzawodowego, Warszawa 1965.
Drabczyński M., Zecerstwo, Warszawa 1957.
Drabczyński M., Zecerstwo, Warszawa 1964.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVII wieku. Tom 1: Małopolska, część 1: wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983.
Druździel M., Fijałkowski T., Technologia przygotowania form druku i opraw w technice typograficznej. Część I, Warszawa 1972.
Druździel M., Fijałkowski T., Technologia przygotowania form druku i opraw w technice typograficznej. Część II, Warszawa 1972.
Druździel M., Fijałkowski T., Maszyny i urządzenia typograficzne, Warszawa 1978.
Fabryka maszyn „Augsburg” w Augsburgu, Jakób Fajans i S-ka, Warszawa (b.r.).
Fijałkowski T. (oprac.), Stereotypier. Program podstawowego kształcenia wewnątrzzawodowego, Warszawa 1965.
Fijałkowski T. (oprac.), Składacz ręczny. Program podstawowego kształcenia wewnątrzzawodowego, Warszawa 1965.
Fijałkowski T. (oprac.), Technologia typografii. Semestr V, Warszawa 1971.
Fijałkowski T. (oprac.), Technologia typografii dla składaczy. Semestr VII., Warszawa 1971.
Fijałkowski T. (oprac.), Maszynista typograficzny arkuszowy. Program podstawowego kształcenia wewnątrzzawodowego, Warszawa 1965.
Fijałkowski T., Druździel M., Inwentarium wiedzy o poligrafii. Tom 1. Zecerstwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
Filipek T., Z dziejów przemysłu maszynowego na Lubelszczyźnie. 50 lat działalności Lubelskiego Oddziału SIMP, Lublin 2001.
Frantz W., Książek powijanie, Kraków 1978.
Galewski J., Uczeń-drukarz. Podręcznik dla uczni-drukarzy, Bydgoszcz 1929.
Gawarecki H., Gawarecka M. (red.), Ogród białego kruka, Lublin 1982.
Gawarecki H., Gawarecka M. (red.), Sylwetki bibliofilów lubelskich, Lublin 1985.
Gdula P., Drukarstwo lubelskie, Lublin 1957.
Geha 2000 S Table Top Offset Duplicator. Operating manual, Geha-Werke Hannover, Hanower (b.r.).
Górak-Sosnowska K., Morżoł I. (red.), Języki świata. Materiały dydaktyczne do zajęć międzykulturowych, Warszawa 2008.
Górski K., Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956.
Gruszczyński Cz., Farby graficzne, Warszawa 1984.
Gurba J. (red.), Sylwetki bibliofilów lubelskich II, Lublin 1998.
Guskin Ph., Wong J., Zapf H. (oprac.), International Calligraphy Today, Nowy Jork 1982.
Jakucewicz S., Poradnik drukarza. Tom I. Papier, Warszawa (b.r.).
Januszkiewicz A. (red.), 50 lat Sekcji Poligrafów SIMP. Wydawnictwo jubileuszowe, Lublin 2004.
Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001.
Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.
Juryta A., Szczepaniak A., Kaligrafia wielkich liter dla prawo i leworęcznych, Wrocław 2008.
Juryta A., Szczepaniak A., Kaligrafia małych liter i cyfr dla prawo i leworęcznych, Wrocław 2008.
Karpowicz A., Autor – Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 1987.
Kelly J., Koeth A., Jackson D. (oprac.), Artist and Alphabet. Twentieth Century Calligraphy and Letter Art in America, Boston 2000.
Kleszczyński B., Racinowski K. (red.), Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, Wrocław 1982.
Koczub W. (red.), Drukarnia Narodowa 1858–1958. Typografia offset rotograwiura introligatornia, Kraków 1958.
Kołak J., Ostrowski J., Maszyny i urządzenia. Maszyny drukujące, Warszawa 1979.
Kołak J., Lewandowski S., Ostrowski J., Maszyny i urządzenia introligatorskie, Warszawa 1979.
Komitet Obchodu X–lecia Przemysłu Graficznego, Wspomnienia drukarzy 1945–1955, Warszawa 1955.
Kopacz S., Technologia druku wypukłego, Warszawa 1971.
Kopacz S., Maszyny poligraficzne dla semestrów IX, X oraz I, II, III, IV PST. Część II, Warszawa 1967.
Kubów S., Sylwetki polskich bibliologów, Wrocław 1983.
Lewandowski S., Poligrafia warszawska 1870–1914, Warszawa 1982.
Mazek M. (oprac.), Trawiacz graficzny prac wielobarwnych. Program specjalnego szkolenia wewnątrzzawodowego, Warszawa 1965.
Miner D. E., Carlson V. I., Filby P.W.(red.), Two Thousand Years of Calligraphy: A Comprehensive Catalog of a Three-Part Exhibition Organized by the Baltimore Museum of Art, the Peabody Institute Library, and the Walters Art Library, Nowy Jork 1980.
Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, 2008.
Muller W. (red.), Słownik techniczny Poligrafia, Berlin 1980.
Osterlaff K., Gawryś M., Palastron L.X., Kaligrafia chińska, Warszawa 2007.
Pękala B., Jakubowski Władysław, 1909–1981. Drukarz lubelski, Lublin 1989.
Pilarczyk K., Leksykon Drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce (XVI–XVIII wiek), Kraków 2004.
Polak W., Wydawnictwo „Alternatywy”. Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej „A”, Gdańsk–Toruń–Bydgoszcz 2009.
Poznański S. (red.), Drukarskim szlakiem, Warszawa 1970.
Preisliste über Buchdruck-Utensilien und kleine Maschinen, Wiedeń (b.r.).
Sabard V., Geneslay V., Laureat R., Kaligrafia łacińska, Warszawa 2008.
Sarosiek H., Zarys materiałoznawstwa poligraficznego, Bielsk/Bielskie Zakłady Graficzne 1973.
Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI–XVIII wieku, Lublin 1992.
Sowiński J., Półtawski Adam Typograf artysta, Wrocław 1988.
Spaczyński Z., Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980.
Suzuki J., Kaligrafia japońska, Warszawa 2007.
Szeliga L., ABC poligrafii, Warszawa 1970.
Szypulski M., Magister Samuel Typographus. Rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu drukarzu emigracyjnym (1889–1954), Kraków 2004.
Tomaszewski A., Inwentarium wiedzy o poligrafii. Pismo drukarskie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Tomaszewski A., Giserzy czcionek w Polsce. Poczet odlewni czcionek działających w dawnej Polsce oraz polskich za granicą przez Andrzeja Tomaszewskiego spisany, Warszawa/Łódź 2009.
Torój E., Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku, Lublin 2000.
Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.
Trzynadlowski J., Autor – dzieło – wydawca, Wrocław 1988.
Typis literarum, Lipsk/Pelplin, 1710/2002.
Werner J., Druki artystyczne i użytkowe, Warszawa 1955.
Wojciechowski S., O bibliofilstwie lubelskim w latach 1926–1976, Lublin 1976.
Wojeński J., Technika liternictwa, Warszawa 1957.
Wojeński J., Nauczanie liternictwa, Warszawa 1967.
Wołkowski S., Podręcznik dla maszynistów drukarskich, Warszawa 1950.
Wołkowski S., Wołek S., Obtułowicz S., Technologia druku wypukłego, Warszawa 1971.
Zayat E. (oprac.), Between Texts and Pictures. Samples of Syrian Manuscripts and Icons, Damaszek 2008.
Ząbkowski F., Teorya Sztuki Drukarskiej zastosowana do praktyki, Warszawa 1832/1979.
Złota Księga Związku Drukarzy Polskich i Pokrewnych Zawodów (dawniejszego Stowarzyszenia Drukarzy Polskich) w Poznaniu 1871–1921, Poznań 1921.
 

Słowa kluczowe