Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Idea

Projekt powstał w 2017 roku z inicjatywy Fundacji Beetle oraz współpracy z Domem Słów i SP nr 19. To działania poprawiające funkcjonowanie polskiej szkoły publicznej i estetykę jej przestrzeni. Naszym celem jest, by szkoła stała się przyjazna i atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli. By spędzany przez nich czas na przerwach nie był stracony. By mogli w szybki sposób odpocząć, zrelaksować się i nauczyć czegoś ciekawego przez zabawę. To też próba zmiany myślenia o szkole jako o sztywnej instytucji, gdzie wszystko, co inne i nietypowe jest niemożliwe. To sposób na modelową współpracę NGO, instytucji kultury, podmiotów prywatnych i firm ze szkołami w celu pokazania im, że przestrzeń szkoły może pozytywnie wpływać na zachowanie, wiedzę i rozwój dzieci. A odpowiedzialność wychowywania pokoleń spoczywa nie tylko na pracownikach szkoły.

Wierzymy w idealne połączenia, w dobre relacje i owocne współprace, które przy niewielkim nakładzie wspólnie mogą dać wielkie efekty na lata! 

Czytaj więcej

Otwieramy przestrzeń szkoły. Zarówno przestrzeń dobrych relacji, jak też przestrzeń otoczenia. Uczymy estetyki i funkcjonalności. To ważne dla lepszego rozwoju dzieci i samopoczucia nauczycieli.  

2017 - początek Otwartej Szkoły

Dzięki współpracy Fundacji Beetle, Domu Słów i SP nr 19 doszło do realizacji pierwszego etapu projektu. To wymagało dużej odwagi i zaufania. Wówczas udało się zrealizować część działań. Inspirując się twórczością patrona szkoły, powstały schody pełne wierszy, muzy literackie opanowały korytarz, nad głowami uczniów na chmurach zabujały wiersze Czechowicza, a w stołówce pojawiła się przyjazna przestrzeń do przebywania razem.
Zmiany te spotkały się z ogromnym uznaniem nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów.

Czytaj więcej

Projekt obejmuje:

* Zmiany w metodologii pracy szkoły

* Działania sprzyjające poprawie ralacji szkolnych i budowaniu wspólnotowości szkoły

* Zmiany w funkcjonowaniu, estetyce i organizacji przestrzeni 

* Stworzenie wysp kreatywnych do spędzania czasu na przerwie i na lekcji

* Cykl inspirujących warsztatów dla dzieci, rodziców i pracowników szkoły 

* Konfrontacje edukacyjne - spotkania podsumowujące projekt z udziałem specjalistów

Krok po kroku 

2020 - działania

W ramach projektu udało się dokonać zmian funkcjonalno-estetycznych i zaplanować przyszłe działania. M.in. udało się odciążyć plecaki, wprowadzić zegary zamiast dzwonków, stworzyć szyld szkoły i przestrzenie do twórczej ekspresji. 

Czytaj więcej

Wyspy kreatywne

Wyspy kreatywne

Miejsca w przestrzeni korytarza, w których uczniowie podczas przerwy bądź lekcji mogą odpoczywać, spędzać kreatywnie czas wolny, nudzić się na wiele sposobów i uczyć się. To miejsca, żeby w nich być i dobrze się czuć. 

Chcemy w ten sposób sprawić, by szkoła stała się przyjazna i atrakcyjna zwłaszcza dla uczniów. By spędzany przez nich czas na przerwach nie był stracony. By mogli w szybki sposób odpocząć, zrelaksować się i jeszcze nauczyć się czegoś ciekawego poprzez zabawę. Chcemy pokazać, że przerwa jest momentem, kiedy warto dać im odrobinę piękna, radości, odpoczynku innego niż zimna podłoga, siedzenie na plecaku, bezcelowe bieganie po korytarzu czy klikanie w telefonie.

Czytaj więcej

Konfrontacje edukacyjne

Konfrontacje edukacyjne

W ramach projektu na terenie SP Czechowicza odbył się cykl spotkań i warsztatów, których celem była rozmowa i analiza ważnych dla nauczycieli i uczniów tematów rozwojowych, psychologicznych, metodologicznych. Udział wzięli nauczyciele, pracownicy naukowi, animatorzy kultury oraz  edukatorzy z Lublina i z Polski. Gościem specjalnym była dyr. Ewa Radanowicz. 

Czytaj więcej

Zgłoś szkołę do udziału!

Zgłoś szkołę do udziału!

Chcesz dokonać zmian w szkole? Jesteś pracownikiem, rodzicem, uczniem? To nie ma znaczenia, kto chce zmiany, ważne, aby się wydarzyła, jeśli jest potrzebna. Zapraszamy do zgłaszania szkół otwartych na zmiany pod adres: [email protected] - zgłoszenia przyjmujemy w listopadzie każdego roku. W zgłoszeniu opisz sytuację szkoły, problemy i potrzeby. Do zobaczenia!