Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

o nas

Dom Słów jest interdyscyplinarną instytucją kulturalno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Nasz program został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo.
Dom Słów znajduje się w samym środku zdegradowanego śródmieścia Lublina, dlatego prowadzimy wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.

Istotę naszych działań stanowi 5 programów skupionych wokół słowa:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • słowo mówione (m.in.: edukacja tradycji opowiadania i festiwal Spotkania Opowiadaczy Świata)
  • słowo pisane (m.in.: edukacja literacka i festiwal Miasto Poezji)
  • słowo drukowane (m.in.: edukacja związana z technikami graficznymi rzemiosłem drukarskim i Spotkania Typograficzne – TypoLub)
  • słowo społecznie zaangażowane (m.in.: edukacja społeczna i działania Innego Lublina)
  • słowo jako wolność (m.in.: programy obywatelskie - Siła Wolnego Słowa i działanie Wagon, Urny Wolności)

Działy Domu Słów:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Izba Drukarstwa w ramach której działają: Drukarnia i Zecernia, Introligatornia, Papiernia, Pracownia Graficzna, Galeria Domu Słów.
  • Dział Edukacji i Animacji