Mieszkanie Poezji

„Mieszkanie Poezji” to cykl spotkań poetyckich w Domu Słów nawiązującego do formuły Festiwalu Miasto Poezji. 

 

 

MIESZKANIE POEZJI: RAFAŁ PASTWA
Termin: 16.01.2020 r., godz. 18:00
Miejsce: sala czarna, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21

Spotkanie wokół książek „Ipilimumab” i "Zrost".

Rafał Jakub Pastwa (dr) – ur. 1980; poeta, teolog, dziennikarz, działacz społeczny, duchowny katolicki. Autor trzech tomów wierszy i książki poetyckiej oraz publikacji naukowych, w tym z zakresu medioznawstwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych KUL, kierownik redakcji „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Członek i były prezes stowarzyszenia „Agape”, członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Lublinie. Nagrodzony lubelskim „Angelusem” w dziedzinie kultury medialnej. Jego utwory były publikowane m.in. w czasopiśmie „Akcent”. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu kultury nieufności i zjawisku mediatyzacji. Uwielbia zwierzęta i muzykę Soundgarden.

 

 

MIESZKANIE POEZJI - Ewa Frączek
Termin: 05.12.2019 r., godz. 18:00

Spotkanie wokół książki "Niedoskonałości".

Ewa Frączek – urodzona w 1984 r. w Lublinie. Nie reprezentuje żadnego nurtu, ani żadnej szkoły, właściwie niczego – ewentualnie swoje miasto, chwilowo porzucone. Na co dzień pisze głównie materiały edukacyjne. Autorka zbioru wierszy Reorientacja (2017) i Niedoskonałości (2019). Chciałaby napisać książkę historyczną i wrócić do Lublina, gdyż obecnie mieszka w Warszawie.

 

 

MIESZKANIE POEZJI - Jadwiga Graboś
Termin: 24.10.2019 r., godz. 18:00

Spotkanie wokół książki "Lekcje rozróżniania".

Jadwiga Graboś – ur. 1972 w Lublinie. Absolwentka filologii germańskiej i prawa (UMCS w Lublinie), a także podyplomowych Studiów Literacko-Artystycznych (UJ). Nauczycielka języka niemieckiego. Pisze wiersze, teksty piosenek i prozę. Publikowała w Kwartalniku „Akcent”, Wydawnictwie j, Magazynie „Malkontenty”, Almanachu Wierszy Krakowskich oraz Babińcu Literackim. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin (2019).