Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.

 

Teatr NN

Wszystkie kolory tęczy

Projekt miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. Podczas pięciu warsztatów w siedmiu placówkach odbywały się warsztaty animacyjno-edukacyjne podczas, których dzieci wykonywały prace dotyczące podstawowych pojęć: dom, rodzina, miasto.

Czytaj więcej

Maski

Maski

Słowo na K...

Słowo na K...

Czarno na białym

Czarno na białym

Główną inspiracją dla treści projektu były teorie stereotypizacji. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na problemy dotyczące uprzedzeń społecznych, rodzajowych oraz wynikające z ograniczonego, stereotypowego myślenia o "Innych". Projekt obejmuje wystawę, spotkania i warsztaty. W efekcie powstała także książka będąca zapisem rozmów przeprowadzonych z kobietami i mężczyznami z Aresztu Śledczego w Lublinie. 

Czytaj więcej

Miejsce

Miejsce

Kolory oczu

Kolory oczu

Składanie świata

Składanie świata

O co chodzi?

O co chodzi?

Pukam do drzwi kamienia

Pukam do drzwi kamienia

Portrety

"Inny" Dom

"Inny" Dom

Prezentujemy zdjęcia i wypowiedzi cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli oraz mieszkających w Lublinie.

Czytaj więcej

Nie uchodzi!