Inny Lublin

Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak też osoby chore - przebywające w szpitalach, osoby starsze z Domów Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepełnosprawne i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stanowią dzieci z biednych i patologicznych rodzin. Są to też emigranci i uchodźcy szukający lepszego życia poza swoją ojczyzną. Wszystkie te osoby, często przez nas nie dostrzegane, ze swoim trudnym losem żyją obok nas w tym samym mieście. Wszyscy oni potrzebują naszej uwagi i empatii. Dlatego rozpoczęliśmy dokumentować ich życie. Zebrany materiał (zdjęcia, nagrania audio i wideo) wykorzystywany jest w programie edukacyjnym, który ma budować wśród odbiorców wrażliwość na problemy społeczne. Nie jesteśmy w stanie tymi działaniami zmienić ich życia, ale możemy przywrócić im poczucie godności pokazując ich twarz.

O naszej dostępności i naszych pracowniach na stronie Czytanie Obrazów: zobacz.

  


Warsztaty
Innego LublinaPublikacje


Historie mówione
  
czytanie obrazów

 

Działania:


Słowo na k
  

Miejsce


nie uchodzi!

Inny Dom


czarno
na białym

składanie Świata


O co chodzi?
 
pukam do drzwi
kamienia

maski


Kolory Oczu

portrety

wszystkie kolory
tęczy

 

Współpracujemy z Fundacją Kultury Bez Barier w ramach projektu Czytanie Obrazów.