Typogra - Plakat typograficzny Sebastiana Smita - wernisaż

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy TYPOGRA - Plakat typograficzny Sebastiana Smita!

Termin: 11.01 (czwartek), godz. 18:00
Miejsce: Dom Słów-Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1
Wystawa czynna będzie do 14 lutego.

Wystawa obejmuje 25. autorskich plakatów typograficznych Sebastiana Smita, których głównym elementem jest litera. Autor prowadzi swoistą grę znakami, rezygnując z czytelności komunikatu tekstowego na rzecz układów kompozycyjnych, w swoich pracach używa eksperymentalnych środków i sposobów realizacji.

Na wystawie prezentowane są fragmenty trzech zestawów prac. Pierwszy z nich i kluczowy dla całej wystawy, zatytułowany został TypoGra. Na cykl składa się 10 plakatów, do każdego z nich przyporządkowana jest cyfra, nie zawsze będąca głównym elementem kompozycji, jednak bardzo ważnym znaczeniowo. Tłem zazwyczaj są fotografie lub układy kompozycyjne oparte na niej. Nie jest to przypadkowe zestawienie tych dwóch form graficznych, tylko próba zharmonizowania i zunifikowania obrazu. Tak by elementy składowe tworzyły jedną, nierozerwalną kompozycję. I tak w obrazie pt. Plakat nr 1, młotek jest dominującym elementem graficznym, wokół którego symbiotycznie „poruszają się“ litery. W kontraście to pierwszego przedstawienia stworzona została praca pt. Plakat 6, gdzie to typografia wysuwa się na pierwszy plan i jest dominantą kompozycji. We wszystkich plakatach współistnienie zjawiska typografii i fotografii dodatkowo zostało spojone kolorem i światłem. Elementy te wzajemnie na siebie wpływają tworząc pewien rodzaj gry — tytułowej TypoGry.

Drugi z prezentowanych zestawów to część cyklu prac pt. Zanieczyszczenie umysłu. Formalnie to bardzo proste układy, oparte o autorski krój pisma, ograniczone do dwóch kolorów. Plakaty poruszają aspekt zanieczyszczenia środowiska, ze wskazaniem przyczyny i jego zgubnych rezultatów. Oprócz oczywistych przedstawień tego typu jak umierające czy okaleczone zwierzęta, trujące nas oparami dymu kominy, pojawiają się komunikaty pozornie zupełnie nie związane z tym tematem: zaburzenia osobowości, niechęć, apatia czy nawet nienawiść do społeczeństwa, aż do obsesyjnego uwielbienia własnej osoby. Taki sposób graficznej interpretacji otaczającego nas świata wskazuje na człowieka, jako głównego sprawcę nieszczęść i to nie tylko tych związanych z niszczeniem środowiska naturalnego.

Trzeci z prezentowanych zestawów nosi tytuł Układ słoneczny. Charakterystyczny dla prezentowany plakatów jest układ typograficzny – niezmienny, zapisany tym samym krojem pisma, tą samą wielkością. Niezmienny jest również układ punktów, na każdym z plakatów identyczny. Różni je jedynie treść zapisu i kolorystyka. Najważniejszymi elementami kompozycji są punkty — to one są matrycą wszystkich plakatów w tej serii. Są też odniesieniem do modelu wszechświata widzianego przez oko ludzkie na nieboskłonie jako miliony migoczących punktów.

Poza prezentowanymi zestawami znajdują się też plakaty zaprojektowane do konkretnych wydarzeń czy wystaw.