DRUGIE PIĘTRO


Blisko trzy lata temu przestrzeń górnych pięter kamienicy na ulicy Żmigród 1 została opuszczona przez jej dotychczasowych lokatorów (więcej o dawnych mieszkańcach znajdziesz tutaj). Od tej pory puste lokale służą za siedzibę działań stałych oraz miejsce czasowych wystaw, projektów artystycznych czy cyklicznych warsztatów i spotkań. Dawne mieszkania stały się miejsce, gdzie zadomowiły się oddolne inicjatywy artystów i animatorów. 

W ten sposób powstało niezależne centrum kultury, oparte o kulturę współdzielenia i współtworzenia wydarzeń dla lokalnej społeczności najbliższej okolicy Domu Słów, gdzie współpracuje miejska instytucja kultury i niezależni aktywiści oraz twórcy. Projekt pozwala na otwarcie Domu Słów na nowe grupy odbiorców, a rezydentom Drugiego Piętra daje szanse rozwoju i realizowania swoich pasji.

 

PROJEKTY I WYSTAWY ZREALIZOWANE DO TEJ PORY:

Wystawa "Sztuka jest kobietą"
wernisaż: 17.07.2017, godz. 17:00

Wystawa jest podsumowanie trzymiesięcznych warsztatów i spotkań artystki Kamili Czosnyk oraz mieszkanek ulicy Lubartowskiej. Podczas wystawy poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kobiecości współcześnie, roli i miejsca kobiet w społeczeństwie. Wystawa jest przekrojem spojrzeń i pokłosiem międzypokoleniowego dialogu prowadzonego nie tylko w kobiecym gronie.
Podczas wystawy będzie można zobaczyć działania performatywne, instalacje artystyczne oraz prace z zakresu sztuki tradycyjnej.

"Lepiej to już było" - happening wystawienniczy
9 i 10 czerwca 2017,

Idea wystawiennicza „Lepiej to już było” w zamyśle realizatorów (Anny Włodarskiej i Mateusz Grymka) zakłada dwie podstawowe „wytyczne”. Prace prezentowane są poza przestrzeniami galeryjnymi i nie pozostają „same” w trakcie ekspozycji (zawsze towarzyszą im autorzy prac) oraz myśl o aktywnym odbiorcy, urzeczywistniana poprzez cykle warsztatów, które są nieodłącznym elementem ekspozycji.

Poprzez symultaniczność działań wobec wystawy, czyli „uczynnienie”, można nazwać to przedsięwzięcie happeningiem. Proponowane „akcje” mają cechy wynikające z „potrzeby” kontaktu z „aktywnym” (czynnym) odbiorcą. Zamiana obserwatora w odbiorcę urealnia się w kontekście proponowanych działań wobec prezentowanych prac, a poprzez „współbycie” w wykonywanych zadaniach istotną częścią przedsięwzięcia jest również interakcja odbiorcy z autorami prac.

W zakres proponowanych „warsztatów” wobec wystawy wchodzą: nadawanie tytułów prezentowanym pracom, wspólne wykonywanie kolaży, przeformułowanie kształtu wystawy (rozmieszczenia prac), a także ostatnio współbudowanie instalacji przestrzennej.

„Lepiej to już było” to projekt work in progress, tak wobec miejsc, w których jest prezentowany, jak i wobec odbiorców.

“Zadomowienie” - odsłona pierwsza, gablotka przy ul. Królewskiej 17
początek działania 21 kwietnia, wystawa ulegała przemianie do 4 czerwca.

Zadomowienie to projekt Magdaleny Franczak, realizowany w przestrzeni publicznej, w ramach Stypendium Prezydenta Lublina. Kieruje on uwagę odbiorcy na małe, szklane gabloty rozsiane w obszarze miasta. Często już opuszczone, zdewastowane, z czasem likwidowane, odchodzą w niepamięć.
Tymczasem stanowią one część naszej kultury – dialogu wizualnego pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Urządzanie witryny stanowi codzienny rytuał sklepu, zaproszenie i zapowiedź jego wnętrza. Ta właśnie rytualność i powtarzalność stała się punktem wyjścia dla działań artystki.

Korzystając z tego, że większość z tych gablot jest obecnie opuszczona, chciałabym wprowadzić tam sztukę w postaci mikrodziałań dla przechodniów. Działania te miały swój początek w opuszczonej witrynie obok Domu Słów. Wnętrze przestrzennego obrazu ulegało przemianom, na które miały wpływ zasłyszane historie. To praca nastawiona na proces, w związku z tym, jednym z narzędzi był czas - zarówno teraźniejszy jak i przeszły. W warstwie wizualnej, przekułam to na język przyrody. Czarna, zlewająca się z gablotką, sztucznie usypana góra, początkowo naga, z czasem zaczęła pokrywać się mchem – Magda Franczak

Więcej o projekcie:
http://mfranczak.blogspot.com/

Pokój Emocji
„Pokój emocji” to w założeniach cykliczna akcja artystyczna w Domu Słów. Od końca lipca 2016, co miesiąc organizowane były spotkania z twórcami komiksów, ilustracji i zinów, aby podczas wspólnych warsztatów rozłożyć na czynniki pierwsze kolejną emocję. Efektem każdej swoistej mini-rezydencji była wystawa, która za każdym razem dotyczyła innej emocji. Do tej pory zrealizowano cztery odsłony cyklu:

- Pokój Emocji: Niepewność, wernisaż: 29.07.2016, gość: Wiktoria Konwent (Imponderabilia Zine)
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/pokoj-emocji-niepewnosc-wernisaz-i-warsztaty/

- Pokój Emocji: Strach, wernisaż: 20.08.2016, gość: Edyta Bystroń
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/pokoj-emocji-strach-wernisaz-i-warsztaty/

- Pokój Emocji: Smutek, wernisaż: 28.10.2016, gość: Katarzyna Szaulińska
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/pokoj-emocji-smutek-wernisaz-i-warsztaty/

- Pokój Emocji: Wstyd, wernisaż: 18.11.2016, gość: Oliwia Ziębińska (Oli Illustration)
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/pokoj-emocji-wstyd-oliwia-ziebinska/

Wystawa "Spod Miasta" podsumowująca projekt "Archiwa doświadczania granic"
(Laboratorium Sztuki Społecznej)
wernisaż: 27.07.2016
Na ostatnim piętrze Domu Słów znalazło się tysiące kopert kryjących w swoim wnętrzu historie mieszkańców Lublina. Ponieważ elementy archiwum należą do wszystkich lublinian, zostaną rozdzielone pomiędzy nimi. Każdy będzie mógł zabrać ulubione opowieści do domu i stać się ich żywym strażnikiem. Jedyny warunek jest taki, że trzeba zostawić swój adres na wymianę, aby inni też mogli poznać te niezwykłe historie.
Archiwum „Spod miasta” jest polimorficzne. Może być czytane jak mapa, w której przecinają się różne ścieżki i wspomnienia, może być czytane jak książka, która ukazuje Lublin jako miejsce, gdzie ludzie z różnych kultur, środowisk i o różnych poglądach spotykają się, a może być też postrzegane jak album dokumentujący przedmieścia i granice miasta, próbujący zrozumieć jego istotę.
Każdy może odnaleźć swoją własną ścieżkę pośród zgromadzonych danych. Badać i odkrywać własny Lublin. To więcej niż tylko zwykła wystawa – projekt zaprasza każdego z odwiedzających, by stał się powiernikiem pamięci miasta. 
Więcej informacji: https://lssresidencies.wordpress.com/archiwa-doswiadczania-granic-bordersarchiving/ oraz http://www.warsztatykultury.pl/

Instalacja audiowizualna "Skąd się biorą słowa"
wernisaż: 29.06.2016
Autorska realizacja Maciej Połynko i Macieja Pałki, realizowana w jednym z opuszczonych mieszkań na piętrze kamienicy, w której mieści się Dom Słów, łączy elementy narracji graficznej z technologią. Tematycznie nawiązuje do poezji konkretnej, w której znaczenie słowa i gramatyka wypowiedzi są podporządkowane jej formie graficznej lub dźwiękowej. Jednak przede wszystkim instalacja jest doświadczeniem niecodziennym i interaktywnym: zwiedzanie odbywa się w ciemności, z wykorzystaniem latarek. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi, ich światło pozwala jednocześnie oglądać zamieszczone na ścianach ilustracje i aktywować efekty dźwiękowe. 
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/otwarcie-instalacji-audiowizualnej-skad-sie-biora-slowa/

Wystawa "Dom ze Słow"
wernisaż: 30.05.2016
W ramach projektu "Dom ze słów" nagrywamy relacje osób opowiadających o swoich domach. Punktem wyjścia do każdej z tych opowieści są przedmioty związane z domem np.: stół, krzesło, kredens, szafa, łóżko, obrazy, lampy, okna, drzwi, piwnica, strych, próg, piec, komin, czy podłoga.
Dzięki temu powstaje dom "zbudowany" z tych opowieści, a jego historię tworzą Ci, którzy do nas z nimi przychodzą. W tym domu pojawiają się opowieści z dzieciństwa, tajemnicze opowieści związane ze strychem czy piwnicą. To wszystko razem buduje atmosferę domu nadając mu niepowtarzalny charakter.
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/dom-ze-slow/

Instalacja "POKOT_POETYCKI_13_12_1981
wernisaż: 13.12.2015
Poezja stanu wojennego "deklamuje" słowa-wiersze-dźwięki-świadectwa przetrąconej, ale nie dobitej SOLIDARNOŚCI. Zdegradowana przestrzeń wystawowa postpeerelowskiego mieszkania, jest metaforą PRL-u po wprowadzeniu stanu wojennego. Powielacz historii wyrzuca unoszące się nad ciałami zabitych puste i zapisane głosy, wołające o współczucie, bezbronne i niebezpieczne. 
Więcej informacji: http://teatrnn.pl/domslow/aktualnosci/instalacja-pokot-poetycki-13-12-1981

"Obrazki" – wystawa Marka Danielkiewicza
wernisaż: 20.05.2015
Obrazki Marka Danielkiewicza są paralelą wierszy. Jego najnowsze prace są próbą innej interpretacji koloru. Autor nie ma ambicji bycia plastykiem – jest poetą. Danielkiewicz inspiruje się twórczością awangardowych malarzy rosyjskich z początku XX wieku. Nie lubi oceniać swoich prac, ponieważ uważa, że każdy obrazek zawiera interpretację sam w sobie. Granice mojego języka są jednocześnie granicami mojego świata – mówi.

Wystawa Grupy MASZIN
wernisaż: 20.05.2015
Jeden z najodważniejszych projektów komiksowych na polskiej scenie artystycznej eksplorujący pogranicza sztuk wizualnych i literatury. W kolejnych wystawach i publikacjach grupy (od samizdatów po ekskluzywne albumy w twardej oprawie) świadomość własnego warsztatu, jego możliwości i ograniczeń, łączy się z zinowym luzem w podejściu do komiksowych dogmatów i oczekiwań odbiorców. Świetna zabawa koegzystuje z ciągłymi próbami zrewolucjonizowania myślenia o komiksie.

Wystawa "Poezja cybernetyczna"
wernisaż: 20.05.2015
Zbiorowa instalacja multimedialna inspirowana poezją: MironTee - poezja wizualna w substancji cybernetycznej wykładziny spod /bota/ Leszek Onak - Bot w butonierce: wystawa algorytmów literackich, animacji i plików audio puszczanych przez niewielki otwór na guzik w klapie marynarki.

STAŁE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DRUGIEGO PIĘTRA:

Projekt "WALDEN" / Ludomir Franczak
Tytułowe Walden jest stawem w środku lasu, nad który, 4 lipca 1845, roku wyniósł się Henry David Thoreau i gdzie mieszkał w samotności ponad dwa lata. Staw staje się symbolem miejsca odosobnienia, a jednocześnie ucieczki od doskwierającej rzeczywistości. Miejscem, gdzie w spokoju można przemyśleć i przetestować nowy model życia, utopię, która doprowadzić ma do głębszego wejrzenia w siebie i swoje miejsce w świecie.
Działania te są rozwinięciem, chyba najbardziej znanego cytatu Thoreau: Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie, stawiać czoło wyłącznie najbardziej ważnym kwestiom, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie nauczyć życie, abym w godzinę śmierci nie odkrył, że nie żyłem (z książki „Walden, czyli życie w lesie”).

"WALDEN" jest powieścią na wskroś aktualną, a przemyślenia Thoreau wydają się uniwersalnym lekiem na naszą rzeczywistość. To tak naprawdę opowieść o konieczności decydowania samemu za siebie i świadomego życia wobec natury, państwa czy cywilizacji. Pracownia w Domu Słów staje się miejscem, w którym powstaje archiwum projektu, punktem wyjścia dla działania na styku sztuk wizualnych, dźwiękowych i performatywnych.

Społeczna Pracownia Mozaiki
Pracownia to niezależny kolektyw artystyczny, którego głównym polem działania jest współtworzenie z lokalnymi społecznościami mozaik w przestrzeni publicznej. Jest miejscem, gdzie powstają nowe realizacje, ale też gdzie dużo dyskutuje się o mozaikach, które już istnieją, gdzie wiele mówi się o przestrzeni wspólnej i jakości życia w mieście. Naczelną zasadą Pracowni jest praca z ludzi i dla ludźmi. Od lutego 2016 roku, dzięki uprzejmości Domu Słów, Pracownia znajduje się w jednej z najbardziej urokliwych części miasta – na Żmigrodzie.
Do tej pory wspólnie z Domem Słów Pracownia zrealizowała:
1) mozaikę "Odnajdywanie" – przygotowaną razem z obcokrajowcami: Oksaną, Behnamem i Anastazją w ramach projektu "Inny Lublin", która znajduje się na ulicy Zamojskiej;
2) mozaikę "Żmij" – razem z mieszkańcami Żmigrodu [obecnie nieistniejąca];
3) mozaikę dla Mieszkania Kultury razem z Mieszkankami i zaproszonymi gośćmi.
Więcej informacji: https://spmlublin.pl

Centrum Badania Możliwości
Centrum Badania Możliwości (CBM) - pracownia dźwięku i niezależny label skupiający lubelskich muzyków poruszających się w stylistyce free jazzu, noise i muzyki eksperymentalnej. Organizator Kongresu Aleatorystów (niezależny festiwal muzyki improwizowanej) i cyklu koncertów Dźwięki [Domu] Słów. W ramach działań CBM Maciej Połynko i Maciej Pałka zrealizowali w 2016 r. wystawę "Skąd się biorą słowa" sfinansowaną dzięki stypendium Prezydenta Miasta Lublina.
CBM opublikował również serię nagrań dostępnych w wersji cyfrowej na stronie bandcamp.com.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/cbmlublin/


BAJKIOPOWIADASZ
Pracownia Ceramiczna
Bajkiopowiadasz to maleńka pracownia ceramiki artystycznej prowadzona przez Kasię i Niedźwiedzia.

Kochamy bajki, kochamy słowa!
Chcemy dzielić się z Tobą naszą radością tworzenia, by każdy dzień był jak bajka!