Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
English versionInstagramFacebookYoutube

Izba Drukarstwa

Siedziba „Izby Drukarstwa” znajduje się w pomieszczeniach przedwojennej drukarni "Popularna", która istniała w tym miejscu od 1932 r. Od 2007 roku Izba Drukarstwa prowadzona jest przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, odbywają się w niej warsztaty, spotkania i wydarzenia poświęcone drukarstwu.  

Miasto Księgi - Opowieść o słowie drukowanym

W historii słowa drukowanego odbija się ważna część historii Lublina i jego kultury. Niestety z przestrzeni miasta szybko znikają miejsca będące przez setki lat znakiem tego, że należymy do „cywilizacji druku”, czy też „cywilizacji Gutenberga”. W czasach, gdy każda nawet mała podróż była wyprawą, książka stanowiła prawdziwe okno na świat.

 

 

Siła Wolnego Słowa - Opowieść o Wolności

Historia narodzin niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce i całym bloku komunistycznym związana jest z Lublinem. To tu w 1976 roku powstała pierwsza podziemna drukarnia. Symboliczna waga tego działania była olbrzymia. Oto w Lublinie, który kojarzył się z powstaniem państwa komunistycznego w Polsce (słynny manifest z lipca 1944 roku) zaczęto 30 lat później druk wolnego słowa, odkłamującego rzeczywistość totalitarnego państwa. 

Opowiadanie świata

Opowiadanie to tworzenie różnego rodzaju narracji, mających na celu lepsze i piękniejsze opisanie i zrozumienie miejsca, w którym żyjemy - Lublina. Najbardziej pierwotną formą narracji jest opowiadanie historii będące częścią tradycyjnej kultury oralnej. Można opowiadać legendy, baśnie, ale też o ważnych wydarzeniach historycznych i tych z życia każdego człowieka.

Naprawianie Świata

Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia. Nie jesteśmy w stanie tymi działaniami zmienić ich życia, ale możemy przywrócić im poczucie godności pokazując ich twarz.

Edukacja Literacka

W ramach działalności programowej Domu Słów zawiązanej z popularyzowaniem czytelnictwa literatury i poezji prowadzony jest szereg projektów, m.in. Festiwal Lubelskie Spotkania Literackie "Miasto Poezji" oraz programy edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży, pozwalające traktować literaturę jako tworzywo do wielu twórczych działań.

Wydawnictwo

W ramach programu wydawniczego Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" ukazują się publikacje porządkujące wiedzę w obszarze dziedzictwa kulturowego i historii Lublina. Ukazały się m.in. monograficzne numery "Scriptores" poświęcone Józefowi Czechowiczowi, Józefowi Łobodowskiemu, Julii Hartwig, Władysławowi Panasowi, Czesławowi Miłoszowi, miastu żydowskiemu w Lublinie oraz seria "Lublin – drogi do wolności".