W roku 2019 obchodzimy 30-lecie niezwykle ważnych wydarzeń dla całej Europy. Na początku 1989 roku doszło w Polsce do obrad Okrągłego Stołu, w czasie których rozmawiała władza i opozycja. Otworzyło to drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Dzięki temu, że ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił bezkrwawy koniec komunizmu w Polsce.

W roku 2019 obchodzimy 30-lecie niezwykle ważnych wydarzeń dla całej Europy. Na początku 1989 roku doszło w Polsce do obrad Okrągłego Stołu, w czasie których rozmawiała władza i opozycja. Otworzyło to drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Dzięki temu, że ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił bezkrwawy koniec komunizmu w Polsce.

Teatr NN

4 czerwca 1989 roku

Wygranie wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku było zwieńczeniem drogi, na którą weszliśmy 11 listopada 1918 roku. 4 czerwca 1989 roku Polska znów stała się wolnym krajem! Był to też symboliczny początek końca komunizmu. Było to wreszcie wielkie zwycięstwo „Solidarności”, kończące jej pokojową walkę o wolną Polskę. Bez żadnego zbrojnego powstania i bez rozlewu krwi staliśmy się wolnym krajem, wracającym do europejskiej rodziny państw demokratycznych. Przypomnijmy, że w tym samym dniu w Pekinie doszło do wielkiej masakry studentów, którzy walczyli o polityczne reformy w swojej ojczyźnie.

Można powiedzieć (za himalaistami), że potrafiliśmy wykorzystać korzystne dla nas „okno pogodowe”, jakie wtedy powstało w światowej polityce.

Związane to było głównie ze zmianami zachodzącymi w ZSRR (tzw. pierestrojka), które w niedługim czasie miały doprowadzić do rozpadu tego imperium.

Dzień 4 czerwca rozpoczął prawdziwe trzęsienie ziemi w europejskim obozie państw komunistycznych. Jego kulminacją był upadek berlińskiego muru jesienią 1989 roku.

To był rok, kiedy oczy całego świata były zwrócone na Polskę. Wszyscy powtarzali z podziwem i uznaniem: „Solidarność” i Lech Wałęsa.

Ten najważniejszy od 1918 roku zwrot w dziejach Polski mógł się dokonać tylko dzięki temu, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i osiągnąć polityczny kompromis. Był to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, będącego fundamentem „Solidarności”. Bez społecznej samoorganizacji, bez zaangażowania się setek tysięcy ludzi w bezkrwawą rewolucję nie udałoby się nam.

Symbolicznym ukoronowaniem wyboru dokonanego przez społeczeństwo w dniu 4 czerwca 1989 roku było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Tym samym staliśmy się częścią wielkiego politycznego projektu, który przyniósł powojennej Europie pokój i dobrobyt.

Tu w Lublinie powinniśmy pamiętać o tym, że po raz pierwszy taka wizja budowania wspólnoty różnych narodów pojawiła się wraz z Unią Polsko-Litewską zawartą w 1569 roku właśnie w naszym mieście. Bardzo mocno podkreślał to „nasz” papież Jan Paweł II, wielokrotnie powtarzając: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Pamiętajmy o tym.

Tomasz Pietrasiewicz
Lublin, 30 I 2019 r.