Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

“Poszukiwanie wspólnej historii” (Searching for common history)

Program polsko-izraelskiej wymiany młodzieży realizowany jest w ramach współpracy miast partnerskich Lublin – Rishon LeZion. Celem programu jest integracja 24-osobowej grupy młodzieży z miast partnerskich poprzez wzajemne wizyty w obu krajach oraz wspólną twórczą pracę.

Program skierowany jest do młodzieży z miast Lublin i Rishon LeZion, zainteresowanej wspólnym odkrywaniem lokalnych historii odnoszących się do lubelskich Żydów. Poznając biografie rodzin lubelskich, których potomkowie zamieszkali po II wojnie światowej w Izraelu, uczestnicy/czki programu będą mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy o wielkiej historii – od czasów przedwojennych, poprzez okres okupacji niemieckiej i Zagłady, aż po czasy współczesne – z losami konkretnych osób.

Zadaniem uczestników/czek programu będzie wspólne opracowanie i zaprezentowanie w kreatywny sposób wybranych historii rodzin lubelskich, przy użyciu wybranych przez siebie metod pracy (typografia, film/reportaż, teatr/storytelling, komiks, fotografia, nowe media).

Regulamin Programu wymiany →