Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Współpraca ze szkołą partnerską w Izraelu

 

  • Jak znaleźć szkołę partnerską w Izraelu?
  • Jaką formułę mogą mieć spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej?
  • Jak Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" może pomóc w spotkaniach?

 

Współpraca ze szkołą partnerską w Izraelu

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Jak znaleźć szkołę partnerską w Izraelu?Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Szkoły z Lublina i Lubelszczyzny chętne do organizacji spotkania z młodzieżą żydowską w swojej szkole mogą nawiązać współpracę ze szkołą izraelską na dwa sposoby:

 

1. Stałe partnerstwo szkół poprzez program "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów"

Szkoła polska i izraelska związane takim partnerstwem decydują się na stałą współpracę polegającą na corocznych spotkaniach młodzieży polskiej i żydowskiej w polskiej szkole. Uzyskują w ten sposób stałą szkołę partnerską.

Szkoły objęte programem mają możliwość korzystania ze wsparcia oferowanego przez ORE dla nauczycieli  angażujących się w koordynację spotkań w szkole:

  • dwuetapowe seminaria edukacyjne “Bliżej Siebie” dla nauczycieli z Polski i Izraela, odbywające się w Sulejówku i w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Są to spotkania nauczycieli z obu krajów służące wspólnemu przygotowaniu programu wizyty młodzieży z Izraela w polskiej szkole
  • seminaria edukacyjne dla nauczycieli z Polski prowadzone we współpracy z Instytutem Yad Vashem w jego siedzibie w Jerozolimie. Są to szkolenia w zakresie nauczania o Holocauście oraz szeroko pojętej tematyki polsko-żydowskiej
  • szkolenia dla nauczycieli w Sulejówku oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także konferencji i szkoleń lokalnych organizowanych przez koordynatorów regionalnych. Są to spotkania służące wymianie doświadczeń nauczycieli zajmujących się tematyką spotkań polsko-izraelskich oraz pogłębieniu wiedzy merytorycznej

Chęć nawiązania stałego partnerstwa ze szkołą w Izraelu można zgłosić do koordynatorów regionalnych ORE. W woj. lubelskim koordynatorem spotkań polsko-żydowskich jest Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, a osobą odpowiedzialną jest Izabela Czumak [email protected].

 

2. Jednorazowe spotkanie ze szkołą z Izraela

Szkoły izraelskie oraz zorganizowane grupy młodzieży żydowskiej zgłaszają się również bezpośrednio do Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” z zapytaniem o możliwość spotkania z lubelską młodzieżą.

Ośrodek wówczas kontaktuje się ze szkołami lubelskimi i z województwa, które wcześniej wyraziły chęć współpracy ze szkołami a Izraela i  jeśli zachodzi taka potrzeba pomaga w koordynacji tej współpracy i w organizacji samego spotkania. Oferuje również szkołom pomoc w realizacji projektów, mających na celu przygotowanie polskich uczniów do wizyty młodzieży żydowskiej oraz podtrzymywanie kontaktu młodzieży po spotkaniu.

Wsparcie szkół w Lublinie i na Lubelszczyźnie oferowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Szkoły w Lublinie i województwie lubelskim zainteresowane współpracą ze szkołami izraelskimi lub spotkaniami z młodzieżą żydowską mogą skorzystać z oferty Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”, w ramach której proponujemy: