Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Wizyty studyjne Aleksa Dancyga na Lubelszczyźnie

Celem wizyt studyjnych jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek z woj. lubelskiego zaangażowanych w organizację młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich w szkołach oraz szkolenia merytoryczne w zakresie nauczania o historii i kulturze Żydów oraz o Zagładzie.

Spotkania z nauczycielami

Podczas spotkań poruszane są kwestie dotyczące możliwości współpracy i nawiązania stałego partnerstwa między szkołami z Polski i Izraela; przygotowania polskiej młodzieży do spotkań z Izraelczykami poprzez zajęcia warsztatowe; prowadzenia warsztatów dla grup polsko-żydowskich, a także propozycje szkoleń dla nauczycieli związanych z tematyką żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny.

Spotkania z uczniami

W oparciu o  wieloletnie doświadczenie pracy na rzecz dialogu polsko-żydowskiego Alex Dancyg odnosi się do możliwości porozumienia młodzieży z obu krajów,  próby zrozumienia skomplikowanej historii obu krajów, roli i konsekwencji posługiwania się stereotypem oraz próby rozumienia istoty Zagłady jako wydarzenia bez precedensu. Zajęcia te mają na celu budowanie wspólnej pamięci i porozumienia.

Organizacja seminariów i wizyt studyjnych przez Ośrodek

Wizyty studyjne odbywają się dzięki współpracy trójstronnej Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie.

Od roku 2013 Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym w woj. lubelskim programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w poszczególnych województwach w Polsce ma swoich przedstawicieli – koordynatorów regionalnych. Na mocy umowy podpisanej między Rządem RP i Rządem Izraela możliwa jest organizacja polsko-izraelskich spotkań młodzieży, realizowanych w ramach oficjalnych przyjazdów delegacji młodzieży izraelskiej do Polski. W ramach nawiązanej współpracy organizowane są seminaria szkoleniowe dla polskich nauczycielek i nauczycieli w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście (ISHS) oraz w innych placówkach w Polsce i za granicą (Francja, USA).

Jestem cały moją pracą. Zawsze szukałem drogi, żeby nasza młodzież izraelska [przyjeżdżając do Polski] nie tylko słyszała o historii. Jak jeszcze bardziej otworzyć ich na Polskę, na problematykę, na zrozumienie? Oczywiście, że nie ma jak bezpośrednie spotkanie z rówieśnikami!

Udaje się przekonać coraz więcej szkół izraelskich, że takie spotkanie ma walor wychowawczy dla młodzieży z obu stron, że to jest izraelska racja stanu. [...]

Nie wszystkie 120 szkół nadal pracuje razem. Ale większość z tych szkół kontynuuje partnerskie relacje i organizuje spotkania nie jednorazowo.

Alex Dancyg o spotkaniach polsko-izraelskich, 2010.