Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

O warsztatach

Warsztaty przeznaczone są na spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej odbywające się w szkołach w Lublinie i regionie. Stanowią propozycję 90 min. zajęć o tematyce związanej z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Scenariusze warsztatów dostępne są bezpłatnie do pobrania w Bibliotece Multimedialnej w formie plików zawierających:

  • scenariusz w j. polskim,
  • scenariusze w j. angielskim
  • materiały potrzebne do wykonania zajęć - załączniki polskie, angielskie i hebrajskie.

 

Tematy warsztatów

1. Ślady Miasta

warsztat o mieście żydowskim i chrześcijańskim w przedwojennym Lublinie. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście.

2. Podróż do sztetla z I. B. Singerem

warsztat o życiu Żydów we wschodniej Polsce przed II wojną światową.

3. Polska : Izrael

warsztat edukacji międzykulturowej przybliżający obraz współczesnej Polski i Izraela.

4. Jak odczytywać dzieła sztuki?

warsztat dotyczący malarstwa żydowskiego w Polsce do roku 1939 oraz współczesnej sztuki Polski i Izraela.

5. Listy do Henia

warsztat dotyczący trudnej pamięci o żydowskich dzieciach, które zginęły w Holokauście.

6. Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

portrety Ratujących i Ocalonych na terenie Lubelszczyzny, na podstawie pamiętników i relacji historii mówionych.

Ślady Miasta

Ślady Miasta

Warsztat przedstawia miasto żydowskie w przedwojennym Lublinie. Młodzież poznaje miejsca związane z historią i kulturą Żydów w Lublinie oraz miejsca charakterystyczne dla historycznego i współczesnego Izraela. Uczestnicy, pracując w polsko-żydowskich grupach, tworzą plan miasta, w którym chcieliby żyć razem. Warsztat jest okazją, by przedyskutować zalety i wady życia w wielokulturowym środowisku.

Czytaj więcej

Podróż do sztetla z I. B. Singerem

Podróż do sztetla z I. B. Singerem

Wielokulturowe miasteczka, w których największy procent mieszkańców stanowili Żydzi, cechują się wielowiekową sąsiedzką współegzystencją przedstawicieli wielu narodowości: Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Niemców i innych. Uczestnicy warsztatu odbywają symboliczną podróż po sztetlach Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich mieszkańców, topografię oraz różne aspekty codzienności. Przewodnikiem w tej podróży jest Izaak Baszewis Singer.

Czytaj więcej

Polska : Izrael

Polska : Izrael

Warsztat dotyczy wiedzy na temat współczesnej Polski i Izraela. Młodzież wspólnie poznaje powojenną historię obu krajów, spotyka słynnych Polaków i Izraelczyków oraz poznaje tradycyjne potrawy. Udział w warsztacie ma zainspirować młodzież polską i żydowską do poszukiwania płaszczyzn porozumienia poprzez ukazanie, że przyszłe kontakty między obydwoma społecznościami zależą od wiedzy i doświadczenia ludzi je tworzących.

Czytaj więcej

Jak odczytywać dzieła sztuki?

Jak odczytywać dzieła sztuki?

Warsztat poświęcony jest zagadnieniu sztuk plastycznych w obszarze, w którym spotyka się historia sztuki polskiej i żydowskiej. Młodzież zapoznaje się z podobnymi motywami w twórczości artystów polskich i żydowskich - polskiego pochodzenia, wciela się w role historyków sztuki, artystów i krytyków sztuki, pracuje nad stworzeniem galerii malarstwa i kolaży oraz dyskutuje na temat sztuki współczesnej.

Czytaj więcej

Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Historia ocalenia rodziny żydowskiej z Chełma opowiedziana z dwóch perspektyw - Sprawiedliwej wśród Narodów Świata Adeli Grzesiuk-Dąbskiej oraz Ocalonego z Holokaustu Bencjona Drutina. Celem warsztatu jest zapoznanie młodzieży polskiej i żydowskiej ze wspólną historią Sprawiedliwych i Ocalonych oraz potraktowanie jej jako obszaru spotkania pamięci Żydów i Polaków. Poprzez dbałość o tę pamięć chcemy zbudować wspólną płaszczyznę dialogu.

Czytaj więcej

Listy do Henia

Listy do Henia

Historia Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca urodzonego przed wojną w Lublinie, umożliwia uczestnikom warsztatów zapoznanie się z życiem jego i jego rodziny w okresie przed wojną oraz ukazuje kolejne etapy Zagłady. Warsztat kończy się pisaniem listów do Henia Żytomirskiego, który zginął prawdopodobnie na Majdanku. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę na temat wspólnej historii obu narodów, przełamać bariery kulturowe oraz uczą empatii wobec „innego”.

Czytaj więcej