Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Seminarium szkoleniowe Miejsce – Obecność – Pamięć dla koordynatorów regionalnych ORE

W dniach 17–19 sierpnia 2017 r. odbyło się seminarium szkoleniowe "Miejsce – Obecność – Pamięć" dla grupy koordynatorów regionalnych ORE działających w ramach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

Seminarium szkoleniowe Miejsce – Obecność – Pamięć dla koordynatorów regionalnych ORE

Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", który pełni funkcję koordynatora w województwie lubelskim.

W seminarium wzięli udział koordynatorzy z 9 województw w Polsce oraz Ewa Bobińska i Alex Dancyg - twórcy programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

Program seminarium obejmował 25 godzin zajęć edukacyjnych:

  • zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Lublin. Pamięć Miejsca” w Bramie Grodzkiej,
  • zapoznanie się z działalnością animatorsko-edukacyjną Ośrodka,
  • spacery edukacyjne: przedwojenny żydowski Lublin, Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”,
  • zajęcia warsztatowe na starym cmentarzu żydowskim,
  • spektakl Teatru NN – „Opowieści z Bramy”,
  • wykład dotyczący przebiegu akcji „Reinhardt” w Lublinie ,
  • wizyty w miejscach pamięci: obóz koncentracyjny na Majdanku, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu,
  • wizyty studyjne w miejscowościach Lubelszczyzny: Szczebrzeszyn, Izbica, Biłgoraj,
  • ewaluacje.