Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Zachęcamy Nauczycieli, którzy planują spotkania polsko-żydowskie w szkołach, by były one poprzedzone przygotowaniem polskich uczniów do spotkania z młodzieżą żydowską.

Podczas przygotowania uczestnicy powinni nabyć podstawową wiedzę o historycznym dziedzictwie żydowskim Lublina i Lubelszczyzny, informacje o współczesnym Izraelu i Izraelczykach, którzy przyjeżdżają do Polski oraz znać motywacje ich wizyt w polskich szkołach.

Aby ułatwić kontakt młodzieży polskiej z tą tematyką zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji:

  • Wystawa "Lublin. Pamięć Miejsca" znajdująca się w Bramie Grodzkiej, poświęcona historii żydowskiego Lublina
  • Spacer po obszarze byłej dzielnicy żydowskiej w Lublinie
  • Warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską
  • Warsztaty dotyczące historii i dziedzictwa żydowskiego Lublina
Warsztat Podróż do Izraela

Warsztat Podróż do Izraela

Uczestnicy warsztatu uzyskują podstawowe informacje na temat Izraela i młodzieży żydowskiej odwiedzającej ich szkołę, poznają polsko-żydowską historię Lublina, a także mają możliwość zadawania pytań i otwartej dyskusji na trudne tematy dotyczące współczesnej Polski i Izraela.

Warsztat dotyczy wiedzy o kulturze żydowskiej, żydowskim dziedzictwie Lubelszczyzny i współczesnym Izraelu. Uczestnicy warsztatu poznają geografię Izraela, alfabet hebrajski, święta i tradycje żydowskie oraz motywy żydowskie w malarstwie europejskim.

Czytaj więcej